Å vite å ville å tørre å tie stille - Sjelsliv

Å vite å ville å tørre å tie stille

På en av teposene til Yogi tea fant jeg et visdomsord som har inspirert meg til dette innlegget:

True understanding is found through compassion

Compassion oversetter jeg til det mindre dekkende norske uttrykket medfølende omsorg. Det er ikke bestandig så greit å vite hvor skillet mellom deltakende medfølelse, å vise omsorg og det å blande seg opp i andres saker går.

Vi har jo alle kommet hit til Jorda for å lære noe. Ingen vet helt sikkert hva sine medmenneskers lekse er denne gang, men vi har i de indre verdener sagt oss villig til å bistå i læreprosessen. Kanskje er det gammel karma som skal forløses, energi som skal utveksles eller livsplaner som skal oppfylles.

Forunderlig komplekst og sammensatt er vi mennesker, og alle har vi våre opplevelser med oss i erfaringssekken. Selv om jeg tror at jeg sitter med det rette svaret i en gitt situasjon, behøver ikke det bety at det jeg har kommet fram til er til det beste for en venn. Fordi noe funket for meg en gang kan det være resultatløst for en annen.

Merkelig nok kan det faktisk være komplett feil for den andre. Det kan til og med gjøre ting ti ganger verre om jeg mener noe om saken, selv om det er sagt eller gjort i beste mening fra min side. Faktisk å la være å hjelpe kan av og til være den beste løsningen for din venn, selv om det smerter deg å se at vedkommende har det vondt i en periode.

«Men hvordan kan jeg bare stå der og iaktta andre mennesker mens de driter seg ut, for pokker? Hvordan kan jeg la dem gjøre alle disse gale tingene mot seg selv eller andre?» Argh! 

Ah, her er det som adskiller et opplyst vesen fra et normalt, allminnelig menneske – evnen til å elske uten betingelse. Det er essensen av Quan Yin. Det er essensen av Maria – Maria Magdalena og Jomfru Maria. Det er essensen av Sophia, og det er essensen av så mange energier, vesener som er så fulle av medfølelse og kjærlighet.

Den beste omsorg du gir kan være faktisk å ikke gjøre noe. Å gi slipp på ansvarsfølelsen din om å hjelpe, for å la en annen person lære selv, er ofte helt nødvendig for å skape fremgang i dens liv. Ha tillit til at vennen din takler dette selv, i samråd med sine hjelpere, og heller være tilstede som en kjærlig lyttende og støttende part. Lev som et eksempel i visshet om at alt går over, selv om det ikke er enkelt å huske mens man står midt i stormen som raser omkring en.

Du behøver ikke å være noens jordiske skytsengel. Lytt til Avalokiteshvara. Sov, mens du vet at Guds altseende øyne våker.

Å gi slipp betyr ikke å slutte å bry seg om;
det betyr at jeg ikke kan gjøre det for en annen.
Å gi slipp er ikke å fjerne seg selv;
det er å innse at jeg ikke kan kontrollere andre.
Å gi slipp er ikke å gi muligheter,
men å tillate læring fra naturlige konsekvenser.
Å gi slipp er å innrømme kraftløshet,
som betyr at utfallet ikke er i mine hender
Å gi slipp er ikke å forsøke å forandre eller skylde på en annen,
jeg kan bare endre meg selv
.
Å gi slipp er ikke å bry seg med, men å bry seg om.
Å gi slipp er ikke å fikse, men å støtte.
Å gi slipp er ikke å dømme
men å tillate en annen å få være et menneske.
Å gi slipp er ikke å være mellommann for å legge til rette for utfallet,
men å la andre få ordne deres egne utfall.
Å gi slipp er ikke å være beskyttende,
det er å la en annen få møte virkeligheten.
Å gi slipp er ikke å fornekte, men å akseptere.
Å gi slipp er ikke å klage over, skjenne på eller krangle med
men å lete etter mine egne mangler og endre på dem.
Å gi slipp er ikke å tilpasse alt til mine ønsker
men å ta hver dag som den kommer og gledes over øyeblikket.
Å gi slipp er ikke å kritisere eller styre andre,
men å prøve å være det jeg drømmer om å bli.
Å gi slipp er ikke å angre på fortiden,
men å vokse og leve for framtiden.

Å gi slipp er å frykte mindre og elske mer.

Lone

Healing, livsveiledning, meditasjon og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below