Atlantis

Mange lysbærere som nå lever på jorda var her også under Atlantis-tiden. Der var det høyfrekvente energier og harmoni mellom mennesker og dyr. Healing-templer, et vennligsinnet presteskap som fulgte loven om enhet, de ypperste filosofer og tenkere, kunstnere utfoldet seg og kraftfulle krystaller holdt samfunnet i gang.

Men da dette lovende samfunnet bukket under for maktbegjær og grådighet ble det besluttet at Atlantis måtte utslettes. Kraftige vinder oppsto, som skapte enorme bølger. Havet skylte over Atlantis, tok med seg alt som fantes av bygninger, og menneskene sank også ned under havet.

Vi mistet den strålende sivilisasjonen og alt det som var bygget opp gikk tapt i ødeleggelsene. Sorgen og traumet har satt seg dypt i oss og kan medføre ubalanser som vi fortsatt møter på i denne inkarnasjonen.

Hva var Atlantis?

Den greske filosofen Platon omtalte Atlantis først i sine verker. Han omtalte det som et vidunder av arkitektur. En by som består av en serie konsentriske sirkler omgitt av vannpassasjer midt i havet. I sentrum av byen lå et tempel for havets Gud; Poseidon. Dette ble senere understøttet av klarsynte som Edgar Cayce og Helena Blavatsky.

Letingen etter Atlantis er svært omdiskutert, og det er mange teorier om hvor det kan ha vært. Mange har viet livet sitt til å gjenoppdage det tapte kontinentet. Det antas at kontinentet Atlantis var større enn Asia og at det eksisterte i Atlanterhavet. Muligens omkring Bermuda-triangelet.

Atlantis var et sted for polaritet og stormakt. Det var en høyfrekvent bevissthet og de visste mye mer enn vi gjør nå. Det påstås at den gylne perioden i Atlantis var det høyeste nivået av lysbevissthet vi hittil har opplevd her på det jordiske planet av våre avanserte sivilisasjoner; høyere enn Lemuria, høyere enn Mu, høyere enn Rama, høyere enn Ignacious.

Innbyggerne i Atlantis (atlanterne) antas å ha vært en ekstremt teknologisk avansert gruppe mennesker. Det er blitt antydet at teknologien for å bygge pyramidene i Egypt og Amerika, og Europas megalitter kom fra Atlantis. Og at atlanterne hadde kommunikasjon med det større kosmos og forbindelse med vesener fra andre planeter.

Den gylne tidsalder i Atlantis

Når barn ble født var det en stor begivenhet. Alle kom sammen for å feire den gledesfylte begivenheten. Når en sjel valgte å bli fysisk født som en baby i Atlantis var det vanligvis den første jordiske inkarnasjonen. Foreldrene ble nøye utvalgt for å forsikre at deres energi var kompatibel med den nye sjelen som skulle komme til jorden. Barna ble ivaretatt av hele samfunnet. Alle hedret, elsket og æret denne nye sjelens mens den vokste opp. De hjalp barnet med å forstå livet på jorda og dens fysiske eksistens her på planeten.

Det fantes også et dyrerike i Atlantis. Alle dyr levde i harmoni. Ingen spiste hverandre for å opprettholde livet i denne fredsperioden. Dyrene som kom inn i dette samfunnet ble så næret av kjærlighetsenergien, guddommeligheten og den krystallinske kraften av deres egen natur ble forandret. Om dyret opprinnelig var kjøttetende opphørte det med det mens det var i Atlantis.

Når atlanterne spiste var det ikke for å ernære seg eller for å opprettholde livet. Det var utenkelig å spise dyr, de var planteetere. Atlanterne viste at det var vibrasjoner i hver eneste frukt, grønnsak og blomst - for de spiste også blomster. De spiste ikke disse bare for gleden av å smake de forskjellige plantene, men de konsumerte samtidig vibrasjonen og tok den inn i kroppene sine. Mange ganger ble kroppens energi balansert fordi de visste hva de trengte å spise for å oppnå en bestemt vibrasjon.

Filosofene utviklet seg gradvis sin forståelse. De utvidet sine tankeprosesser til å nå utenfor livet her på jorda, og de lærte seg å forstå galaksens rytme og alt liv. De hadde mye større kunnskap om vårt solsystem enn det vi har i dag. De kjente til skapelsens mysterier. Og filosofene delte alt dette med menneskene som bodde i Atlantis.

Atlantis ble et Mekka for visdom og forståelse. Atlanterne ble overlegne i deres viten i forhold til de som hadde grunnlagt Atlantis. De som grunnla Atlantis etterlot seg nok viten om hvordan man kunne utvikle bevisstheten, og gjorde at sjelene der ble i stand til å utvikle seg veldig raskt. Når menneskeheten ikke bruker energien sin på konflikter å har du ingen anelse om hvor langt de kreative evnene og mulighetene kan nå!

Atlantis var enormt i størrelse. Selv om befolkningen var ganske liten i en periode oppsto det en intergalaktisk befolkning. Jorden var det stedet der folk inkarnerte for å få en dypere forståelse av hvordan vi omgår hverandre i det fysiske. Under den gyldne tidsperioden var kulturen fredfull og aksepterende ovenfor alt liv. Det fantes ingen fordømmelse om hvem som bedre enn andre. Alt og alle ble akseptert akkurat slik de var.

Atlanterne hadde en utstrakt kjennskap til energi. De visste hvordan de kunne skape direkte fra rå energi. Det er på denne måten de kunne lage kunst med lys, og hvordan bildet ville forandre seg ut i fra tankene til sjelen som observerte kunstverket.

Transport var også et spennende kapittel i Atlantis. Det fantes ikke noe transportsystemt slik vi har i dag med biler, tog og fly. Folk ble flyttet fra et sted til et annet ved at de gikk inn i et krystallkammer. I det de gikk inn der ble molekylene deres flyttet fra et krystallkammer til et annet. Det ble også foretatt intergalaktiske reiser. Det fantes fysiske romskip, som forflyttet seg ved hjelp av å flytte på energien.

I Atlantis var det en spirituell orden som kaltes for Alta-Ra. Denne ordenen kjente til veien som forbinder oss med vårt høyere selv. Vårt høyere selv er vår portalvokter, eller vår skytsengel. I Atlantis fantes kunnskapen om at det er mange lag av vår bevissthet, og hvordan vi  kunne bruke disse for vår sjelsutvikling.

Presteskapet Alta-Ra hadde en svært høy frekvens, og kunne nå opp til 12. dimensjon av lys og kjærlighet, slik at de var svært rene og i harmoni med enheten og den guddommelige skapelseskraften.

Innbyggerne i Atlantis (atlanterne) antas å ha vært en ekstremt teknologisk avansert gruppe mennesker som levde i fullkommen harmoni og fred. Det er blitt antydet at teknologien for å bygge pyramidene i Egypt og Sør-Amerika, og Europas megalitter, kom fra Atlantis.

I Atlantis fantes det et vennligsinnet presteskap som kaltes for Alta-Ra. Denne ordenen kjente til veien som forbinder oss med vårt høyere selv. Vårt høyere selv er vår portalvokter, eller vår skytsengel. Alta-Ra bar på kunnskapen om at det er mange lag av vår bevissthet, og hvordan vi  kunne bruke disse for vår sjelsutvikling.

Presteskapet Alta-Ra hadde en svært høy frekvens, og kunne nå opp til 12. dimensjon av lys og kjærlighet, slik at de var svært rene og i harmoni med enheten og den guddommelige skapelseskraften. De hadde telepatisk kontakt med avanserte og vennligsinnede stjerneraser fra Pleiadene, Arcturus, Andromeda og Sirius.

Krystallene i Atlantis

For å holde hele samfunnet i gang ble det benyttet krystaller som energikilder. Atlantis-krystallene var fullstendig rene og klare, de varierte i utskjæring, farge og tone.

De ble angivelig dyrket frem på samme måte som vi kan gro blomster i dag. Og de hadde en egen intelligens. Faktisk kunne liv bli oppbevart i disse krystallene som "minner", tilsvarende en minnebrikke med dagens teknologiske forståelse.

Krystallene fulgte harmoniske frekvenser og kunne brukes med et instrument som en stemmegaffel. Atlanterne kunne lagre energien fra pyramidene ved å bruke den krystallen som korresponderte.

Svært ren silisium ble dannet med visse sporstoffer av metalliske elementer som samhandlet med jordens elektromagnetiske felt. Disse mineralene var svært rene og levende. Resonansen deres var innstilt på en så forfinet tonehøyde at den kunne bli overført til en atlantisk krystall - som fortsatt var eksponentielt kraftigere enn det vi har tilgjengelig nå.

Splittelse, maktkamp og formørkelse av energien

Dessverre begynte atlanterne å bruke kunnskapen sin om skapelsesenergien på måter som kun tjente noen få. De egoistiske frøene til disharmoni og å oppnå egen vinning ble sådd...

Uenigheten om hvordan man skulle benytte den kreative energien skapte et skille mellom to fraksjoner. På den ene siden var filosofene, healerne og budbringerne som ønsket å tjene helheten og loven om enhet. På den andre siden var vitenskapsmenn og teknologiske utviklere med egoistiske hensikter om å tjene kun seg selv og dyrke materialisme.

Denne maktkampen pågikk i flere millennier, inntil materialismen vant herredømmet. Legenden sier at etter hvert som teknologien avanserte, blir atlanterne mer og mer grådige og korrupte, og dette skapte stor ubalanse rundt penger og makt. Det ble også skapt et befolkningsskille, en slags rangstige mellom de opplyste og de underdanige.

Vitenskapsfolket skal ha utført forvrengt forskning og manipulasjon på DNA fra mennesker og dyr fra laverestående lag av samfunnet. Kontrollsystemer og tvang ble innført for at ikke befolkningen skulle blande seg med hverandre på tvers av rangstigen. Spiritualiteten forsvant mer og mer hen.

Krystallene ble misbrukt på det sterkeste. De ble ikke lenger benyttet til det beste for helheten, kun for at noen få utvalgte skulle få samle opp mer energi og makt. En diger krystallobelisk ble reist, som sendte ut energipulseringer for å holde alle underkastet makteliten. Under denne energien var det ingen som tenkte klart nok til å gjøre opprør. Atlanterne trodde de var lykkelige i sin kontrollerte bevissthetstilstand, så de innfant seg med situasjonen i lang tid.

Undergangen

Det var i den tredje generasjonen av den isolerte befolkningen i Atlantis at denne en gang så vakre kulturen begynte å kollapse.

På den tiden var energien så tung at landmassene ikke klarte å motstå den vibrasjonelle tyngden i energien som ble skapt av makteliten.

Jordmassene begynte å falle fra hverandre, de smuldret hen. Splittelser i jorden oppsto og formet nye kontinenter. Det ble utbrudd, fordi landet i seg selv ikke klarte å holde på og romme det som fant sted.

Etter mange advarsler skal "Atlantis-programmet" ha blitt terminert etter ordre fra høyeste hold. De fleste beretninger antyder at Atlantis ble ødelagt av en rekke naturkatastrofer inkludert jordskjelv og flom. Sivilisasjonen ble brakt fullstendig til ende av en tidevannsbølge som fikk kontinentet Atlantis til å synke i havet.

Denne undergangen ble starten på vårt fall fra 5D og ned til 3D, den dimensjonen av tyngde og tetthet som vi lever i her i dag. Fra bevissthet til det mer ubevisste. Mange av systemene, de hierarkiske strukturene basert på kontroll og dyrkelsen av materialisme som vi ser i dagens samfunn er etterlatenskaper fra det tankesettet som hersket på Atlantis like før undergangen.

Våre legender om Atlantis kommer fra en håndfull overlevende som videreformidlet historiene om det vidunderlige Atlantis og hvordan landet deres ble ødelagt. Det var stor kjærlighet for befolkningen på denne planeten. De vesenene som i sin tid hadde skapt Atlantis tok en håndfull av de sjelene som var mest rene i ånden, de som var minst innestengt i sin egen frykt og transporterte dem via et punkt i sin bevissthet til et fjernt land. Dette landet har senere blitt kjent som det gamle Egypt.

Levde du i Atlantis?

- Hvis du har interesse for å lese og lære om Atlantis har du sansynligvis levd der. Det er neppe tilfeldig at du klikket deg inn på denne siden
- Hvis du merker et ønske om å vite mer om atlanterne har du antakeligvis bodd der selv på et eller annet tidspunkt
- Om du føler et stort ansvar ovenfor menneskeheten kan det være at sjelen din kjenner på at du står i gjeld til menneskeheten for den tiden du levde i Atlantis. At du ikke oppfylte kontrakten du kom til jorda med den gang
- Du kan ha inkarnert på jorda nå for å være med på prosessen med å gjenopprette og videreføre det som var i den gylne tidsalderen under Atlantis-tiden
- Om du er tiltrukket av å omgi deg med og bruke krystaller i ditt liv kan det være tiden din i Atlantis som er opphavet til denne fascinasjonen
- Atlanterne er de som mest sannsynlig hadde kontakt med sine stjernesøsken, så hvis du føler deg forbundet med intergalaktiske vesener har du antakeligvis levd i Atlantis
- Hvis du noen gang føler deg forvirret eller søker retning i livet vil jeg anta at du levde i Atlantis i den perioden da mange sjeler ble undertrykt.


Vil du være med på direktesendt online energisirkel 5.mai kl 19? Doner kr 111,- (eller mer) til 47416505, så får du tilsendt YouTube-linken i Vipps-app´en.

Lone

Healing, livsveiledning, regresjonshypnose og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below