Regresjon

Indre reise gjennom dyp hypnose (BQH)

EN KRAFTFULL OPPLEVELSE I HEALING OG SELVOPPDAGELSE OVER FLERE DIMENSJONER 

Hva er en BQH-sesjon, og hvorfor er den så virkningsfull?

BQH er en måte å få tilgang til informasjon på som vanligvis ikke er tilgjengelig. Beroligende hypnose benyttes for å bringe deltageren inn i en dyp og utvidet bevissthetstilstand der ego, filtre og det analytiske tankesinnet ikke lenger dominerer oppfattelsen din. I denne klare og våkne tilstanden kan en unik reise få utfolde seg i din bevissthet.

Som BQH-tilbyder blir jeg gang på gang imponert over hvilke utsøkte og kreative måter en kvinne eller manns høyere selv tilrettelegger disse reisene. De kan føre deltageren inn i opplevelser som tillater dem å forandre på blokkeringer og begrensende tankesett; å forstå sine livsmønstre, dynamikker i relasjoner eller sitt livskall - som til sist kan gi en sterk følelse av klarhet, trygghet og en dypere selvbevissthet.

La deg selv bli guidet ned i de dype, hellige stedene i deg selv der du kan oppleve en dypt forandrende reise som er perfekt tilrettelagt for dine unike behov.

I denne utvidede bevissthetstilstanden kan vi få tilgang på lag av virkeligheten som vanligvis eksisterer utenfor hverdagsbevisstheten. Vi kan oppleve visjoner og inntrykk for vårt indre blikk som kan avsløre sannheter og personlige innsikter som kan hjelpe oss med å bedre forstå oss selv og den nåværende livstilstanden.

Denne tilstanden gir oss direkte tilgang til indre viten, en grunnleggende visdom og løsninger som kan bringe oss mer på linje med sjelen i livet. I tillegg kan blokkeringer og perspektiver som hindrer vår vekst og stenger for flyten dukke opp i denne tilstanden, slik at de kan heales og forløses.

Selv om du vil forbinde deg med ubevisst informasjon vil du være fullstendig bevisst om det du opplever - klienter omtaler det faktisk som å være i en tilstand av super-bevissthet, at man får et høyere perspektiv på ting.

Det vakre med denne modaliteten er at den er høyst personlig og drives fremover av din intensjon. Når jeg har guidet deg inn i dette mystiske rommet av dyp viten trekker jeg meg tilbake og lar deg få overta roret. Gjennom hele reisen vil stemmen min følge deg og forsikre deg om at du er fullstendig ivaretatt

Jeg stiller deg spørsmål underveis som hjelper deg med å se alternative perspektiver og avdekke nye forståelser, men jeg vil aldri presse deg eller forsøke å påvirke din opplevelse. Jeg har tillit til at DU er eksperten på deg selv!

Det jeg elsker med BQH er at den tilrettelegger for en dyp og direkte forbindelse med vår indre viten, slik at healing (som vanligvis kunne tatt måneder eller år å gjennomføre) kan oppnås gjennom én virkningsfull sesjon.

HVA KAN DU OPPLEVER I EN BQH-SESJON?

Hver reise er helt unik.

  • Noen menneskers reiser er metaforiske. I denne typen sesjoner kan historier og symboler manifestere seg i klientens bevissthet. Disse historiene og symbolene vil være ladet med nøkler som kan gi dype personlige innsikter og forståelser
  • Noen mennesker kan oppleve små, men betydningsfulle situasjoner fra tidligere, fremtidige eller parallelle liv som kan assistere dem med å forstå tilstander, mønstre eller blokkeringer i dette livet
  • Noen mennesker kan møte sine guider, engler, lysvesener eller stjernefamilie for å motta veiledning
  • Noen mennesker kan oppleve aspekter av sin utvidede galaktiske histore som hjelper dem med å få tilgang på sine himmelske evner/gaver og tune seg inn på det høyeste uttrykket av sitt vesen

Ofte kan en sesjon være en kombinasjon av flere av disse tingene jeg har nevnt over.

HVA ER NOEN AV ÅRSAKENE TIL AT FOLK ØNSKER Å TA EN BQH-SESJON?

Folk kommer til meg for mange forskjellige ting, som inkluderer:

• En bedre forståelse av seg selv og sin livsreise
• Identifisere og frigjøre mønstre, programmeringer og blokkeringer man har hatt hele livet
• Gjenoppdage, forbinde seg med og integrere tapte eller fragmenterte deler av seg selv
• Avdekke eller bli mer klar over sin livshensikt, spesifikke oppdrag og/eller hensikten med denne inkarnasjonen
• Styrke sin forbindelse og evne til å kommunisere med sitt høyere selv, guidene sine og Universet
• Legemliggjøre mer av sin sjelsenegi - få sjelen sin ned/inn i kroppen
• Avdekke eller få dypere innsikt i energetiske rotårsaker til spesifikke helseutfordringer og arbeide mot å løse opp i disse
• Spirituelt opphav og målsettinger - f.eks hva er din galaktiske bakgrunnshistorie, hvilke(t) stjernefolk har du tilknytning til, hvilke andre inkarnasjoner har du opplevd og hvordan påvirker de den spirituelle veien du er på nå

SE HVA DE JEG HAR HJULPET TIDLIGERE SKRIVER OM BQH:

profile-pic
Kristin

Jeg ønsket BQH for å få hjelp til å navigere livet etter store endringer jobbmessig som gjorde at jeg ikke visste veien videre og var urolig og nedstemt. Lone tok meg vel imot med en god samtale før vi startet, noe som ga meg trygge rammer for selve opplevelsen - og hun tar meg inn i en dyp rolig tilstand. Her har jeg to adskilte opplevelser, en der jeg observerer et annet sted, en annen tid og et der jeg er alene med en hjelper med et budskap. Jeg kjente at tankene mine var litt i veien til å begynne med, satte spørsmål til det som kom opp. Etterhvert ble det mer klart og tydelig for meg. Selv om jeg ikke fikk direkte svar på hva og hvor jeg skal videre har svarene i BQH gitt meg ro i situasjonen jeg er i og hjulpet meg i gang med rutiner for å ha det bra med meg selv. Takker for at Lone var der når jeg trengte

profile-pic
Marit

Jeg fikk en sesjon med BQH av Lone i Tønsberg. Jeg hadde ingen erfaring med dette fra før. Under timen oppnådde jeg dyp avspenning og nesten søvn. Hun guidet meg til å finne ut av hvor jeg var og jo mer hun spurte jo mer ble jeg oppmerksom på ting jeg så rundt meg. Jeg fikk glimt fra flere liv/erfaringer og opplevde følelser av glede og tilfredshet. Etter sesjonen lurte jeg på om jeg kun hadde fantasert og at mine opplevelser var noe jeg hadde funnet på i eget hode. Uansett er mine tanker om det som skjedde gode og jeg finner takknemlighet og lærdom i det jeg så/ opplevde. Det frister å prøve dette igjen. Takk, Lone.

profile-pic
Jorun

Det er nå snart tre uker siden jeg hadde BQH med Lone. Det var en lang sesjon, jeg fikk mange innsikter. Noen av de innsiktene har endret på det jeg tidligere tenkte om noen av mine relasjoner som jeg har opplevd som krevende. Å oppleve som i en film at en nære familierelasjoner var deltakende i scener som utspilte seg i andre dimensjoner, har gitt en dypere forståelse for krevende følelser og kroppsreaksjoner i relasjonen.

Tiden etterpå har vært preget av dyp søvn med mange oppklarende drømmer. Det føles som om flere relasjoner faller til ro på bakgrunn av det jeg jobber i drømme, fordi jeg får innsikt i at det som er vanskelig ligger i et annet nivå enn vår dagsbevissthet har kontakt med. Dette gir meg en ro og forståelse som jeg ikke har kjent før. Jeg har i denne tiden hatt dype, bevisstgjørende samtaler med nære familierelasjoner som tidligere neppe kunne funnet sted. Jeg er også ført til et nivå der jeg opplever at skjulte konflikter kommer til overflaten og ikke lar seg skjule lenger. Dette er krevende, men jeg forstår at det er nødvendig.

Jeg har fått dyp respekt for behandlingen og for den jobben Lone gjør på denne måten.

Dette er et sammendrag med musikk fra en BQH-sesjon som en kvinne fikk hos meg:HVOR OFTE TRENGER MAN Å TA EN BQH-SESJON?

Noen mennesker merker at en sesjon er alt de behøver for å komme på rett vei i livet. Andre opplever at  denne dype utforskningen er så verdifull at de ønsker en sesjon med noen måneders mellomrom passer dem best. Mens andre igjen vil ha en sesjon i året for å forsikre seg at de er der de ønsker å være, som en fintuning. Dette er helt opp til hver enkelt!

BAKGRUNNSHISTORIE:

Beyond Quantum Healing (BQH) er en form for dypt trance-arbeid inspirert av Quantum Healing Hypnosis Therapy (QHHT). QHHT ble utviklet av Dolores Cannon som en måte å guide mennesker utenfor hverdagsbevisstheten og dypt inn i de indre riker. I denne utvidede bevissthetstilstanden var mennesker i stand til å få tilgang til informasjon og healing som skaper store forandringer i livene deres. 

I 2018 skapte Candace Craw Goldman (som har vært QHHT-utøver i mer enn 10 og som samarbeidet nært med Dolores Cannon) Beyond Quantum Healing (BQH), som er en mer organisk form for quantum healing.

Beyond Quantum healing skiller seg fra Dolores sin metode  ved at dette er en fullstendig klient-drevet prosess. Klienten blir guidet dypt ned i de indre riker og blir deretter bedt om å beskrive det aller første inntrykket eller bildet som dukker opp. Derfra kan man legge ut på en magisk helbredelsesreise, som styres og tilrettelegges av klientens egen dype, indre visdom. Fordi det ikke finnes noen bestemte veikart som klienten blir ledet til, må utøveren stole på sin egen intuisjon for å veilede deltageren. Og ikke minst stole på klientens egen prosess.

Sesjonene jeg tilbyr er basert på min egen trening innenfor BQH, mitt klientarbeid som healer og livsveiledning samt hypnose-reiser som jeg selv har foretatt. Jeg er sertifisert Beyond Quantum Healing-utøver.

Mine BQH-sesjoner er foregår enten online eller personlig

Vær klar over at online-sesjoner deles inn i to deler, som foregår samme dag:

Ca 1 - 1.5 times intervju, spørsmål og at du setter en intensjon for sesjonen
Ca 2 - 2.5 times dypt arbeid med avsluttende healing

Timebestilling og verdi: