Den Store invokasjonen og Vesak

Vesak-portalen er fullstendig aktivert i dag, under denne fullmånen i skorpionen, som tradisjonelt sett er den første fullmånen i mai.
Dette er dagen da Buddhas lys aktiveres 🎆🌞 🎆

På denne dagen feirer buddhistiske samfunn livet, døden og opplysningen til den oppstegne mester Gautama. I det eksakte fullmåneøyeblikket (12:45 norsk tid 7.mai 2020) ærer vi mester Buddha og ønsker hans velsignelser velkommen til det jordiske planet.

Dette lyset stiger opp fra de himmelske sfærer i Vesak-dalen, i Mount Kailash og Lake Manasarovar i vestre del av Tibet for å velsigne hele menneskeheten med illuminasjon - opplysning.

Legenden sier at Mester Buddha og hans lys returnerer til jorda en gang hvert år på denne hellige dagen. I samarbeid med det store hvite bror/søsterskap stråler det lys fra Vesak-dalen og utover til alle menneskers hjerter og tankesinn som er klare for å ta i mot dette lyset.

På denne dagen, og gjerne 14 dager fremover, er det gunstig å fremsi ✨ Den Store Invokasjonen ✨
Dette er en bønn for menneskeheten, som ble kanalisert av Alice Bailey)for å velsigne planeten vår.✨✨✨
La lys 🎆, kjærlighet 💟 og kraft💥 gjenopprette planen på jorda! 🌈🌏

Mer enn noen gang trenger GAIA at vi kaller inn den guddommelige planen for hennes planetariske oppstigning 💞

DEN STORE INVOKASJONEN☀🌏🌈🌎✨🌍💞

Fra lysets kilde i Guds sinn
La lys strømme inn i menneskers tanker
La lyset komme til jorden

Fra kjærlighetens kilde i Guds hjerte
La kjærlighet strømme inn i menneskers hjerter
Så Kristusbevistheten kommer til syne på jorden

Fra senteret der Guds vilje er kjent
La hensikt lede menneskers små viljer
Den hensikt Mestrene kjenner og tjener

Fra senteret vi kaller menneskeheten
La planen for kjærlighet og lys fullbyrdes
Må den forselge døren til det onde.

La lys og kjærlighet og kraft
gjenopprette planen på jorda
🙏🙏🙏

Lone

Healing, livsveiledning, regresjonshypnose og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below