Det er 12 typer lysarbeidere - Sjelsliv

Det er 12 typer lysarbeidere

For å tjene menneskeheten behøver du ikke å være i rampelyset, eller at du må stå på scenen. Du trenger heller ikke å være en åndelig lærer for å ha en opplysende innvirkning på andre.

Samme hvor du befinner deg; i et helt normalt miljø, i en bedrift, med et vanlig hverdagsliv så kan du vandre din vei som en lysarbeider.

Folk legger merke til din livlige, din kjærlighet og støtte til andre, din forbilledlige tjeneste og den positive personen du naturlig utviser til andre. Det er det som virkelig hjelper når alt kommer alt.

Bare det å være deg selv og leve i din sannhet er nok. Det er det som inspirerer til positive forandringer hos andre, det er det som helbreder og tenner lyset i andres sjeler!

Det som definerer en lysarbeider er at de ønsker å hjelpe andre mennesker og tjene helheten, i stedet for kun å tenke på seg selv.

Det er minst 12 typer lysarbeidere, hvor alle  tjener det samme hovedformålet og er til tjeneste for menneskeheten. Den tjenesten kan være å helbrede, inspirere eller lede menneskeheten til en positiv forandring. Du være en kombinasjon av flere av disse 12 typene.

For å hjelpe deg med å avgjøre hvilken type du tilhører, her er de 12 typene lysarbeidere og deres egenskaper:

De 12 typene lysarbeidere

Når du skal identifisere din rolle som lysarbeider er det best at du tar hensyn til din indre veiledning. Intuisjonen din vil guide deg i å oppdage en eller flere unike gaver i deg. Det finnes ikke gode norske ord eller begreper på alle disse veiene, så jeg benytter av og til engelske ord som har et større ordforråd.

1. Gridworkers og Gatekeepers

Gridworkers tar seg av nettverket på Gaia. De skaper og holder det menneskelige rutenettet som forbinder alle oppvåkede menneskers hjerter. De er døråpningene på jorden som forbinder hellige steder gjennom laylines (energetiske kraftlinjer som fletter jorda sammen). Gridworkers fungerer som portaler som lar lyset komme til denne verden gjennom deres åpne hjerter.

Gatekeeping (portalholdere) er en mer avansert form for gridwork der lysarbeidere samarbeider i team for å åpne interdimensjonale porter som lar høyere nivåer av lys og kjærlighet strømme inn. Mens Gridworkers bringer lys gjennom allerede åpnet spirituelle døråpninger på Gaia, så åpner Gatekeepers døråpninger der det ikke fantes, eller til og med de som ble stengt fordi energien hadde stagnert (f.eks i Atlantis).

Disse lysarbeiderne holder gjerne seremonier på viktige portaldatoer, som for eksempel 3/3, for å heve frekvensen på jorda.

2. De guddommelige lysbærerne

Hovedoppgaven til denne typen er å legemliggjøre lyset. Uansett omstendighetene i verden så er de her for å opprettholde en høyere vibrasjonsfrekvens og tilstedeværelse. De er menneskehetens fyrtårn.

Når det oppstår voldsomme eller kaotiske hendelser skinner lyset deres så sterkt at det gir håp og inspirasjon til menneskene. Disse lysarbeiderne løfter og støtter menneskeheten underveis i oppvåkningsprosessen. De fleste av dem er komikere, motiverende foredragsholdere, åndelige lærere, kjendiser eller til og med mennesker i dine lokale omgivelser som du føler er trygge å støtte deg på når det oppstår en krise.

Eller de holder live-sendinger på Facebook, har lystjeneste, har energioverføringer og deltar på globale fellesmeditasjoner.

3. Transformatorerne

Transformatorer nøytraliserer negativitet og mørke ved å dykke ned i det, omgjøre det og slippe lyset inn. Når negativiteten sendes tilbake til et guddommelig, nøytralt nullpunkt gjenopprettes balansen. Ved å endre på fortidens karma, jobber disse lysarbeiderene på vegne av den kollektive bevisstheten om menneskeheten.

De kan også endre på hendelser i sin familie- eller forfedrelinje. De kan ha valgt å bli født inn i en familie som har rikelig med negativ karma. Disse lysarbeidernes tjenestearbeid består i å frigjøre, oppløse, helbrede og hjelpe til med å heale deres forfedrelinje slik at etterkommerne deres kan stige opp i vibrasjon.

4. Healerne

Healerne hjelper praktisk talt alt og alle: menneskeheten, jorden, dyrene, sjelene og alle levende vesener ved at de healer sin mentale, emosjonelle, fysiske eller åndelige legemer. Som en healer må du lytte til din indre veiledning, lære og ta i bruk forskjellige teknikker og verktøy for å ta i bruk dine gaver gjennom ditt tjenestearbeid.

De fleste empater er healere, men vet ikke om det. De trenger å bruke sine innfølende egenskaper for å forstå sitt potensiale som healere. Det er viktig at du fokusere på å heale deg selv først, for ved å gjøre dette kan du løfte din egen vibrasjon og fylle deg selv opp med det healende lyset som kan støtte, tjene, elske og veilede andre mennesker i å finne de samme egenskapene i seg selv.

Tilbyr ofte gratis fjernhealing på sosiale medier.

5. De klarsynte, seerne

Disse lysarbeiderne har åpnet sitt tredje øye eller sitt klarsyn som gjør dem i stand til å se utover det fysiske og gjennom illusjonenes slør. Gavene deres kan være å tilby readinger eller tjenester som innebærer å inspirere, styrke og guide andre i å finne sin egen sannhet, men også å få frem Verdens sannhet.

De kan også konsentrere sitt fokus på områder hvor deres energi behøves for å heale, forandre eller frigjøre. Det er her deres lys, kraft og tilstedeværelse utgjør en stor forskjell. Disse lysarbeiderne er ofte de som avslører sannheten bak skyggene. Mange av dem kan være gode psykiatere, som også kan gå under begrepet parapsykologer (f.eks Carl Jung), sannhetsaktivister eller at de arbeider som profesjonelle klarsynte, spåkoner eller sannsigersker.

Disse deler gjerne kortlegg og englekort gratis på Facebook.

6. De som kjenner til og holder den guddommelige planen

Vi har alle en guddommelig plan, som er et slags kart til å bli et fullstendig opplyst vesen. Alle lysarbeidere har tilgang til dette kartet, men de som holder den guddommelige planen er de som er mest aktive i å tune inn på kartet sitt og å få tak i de kodene som vekker oss opp. De er samtidig gode på å oversette disse kodene slik at alle kan forstå de og bruke dem til å heve sitt bevissthetsnivå.

De som kjenner den guddommelige planen bruker hellig geometri, maler symboler fra lysspråket og andre former for hellig kommunikasjon i sitt lysarbeid. De kan bokstavelig talt befinne seg hvor som helst i verden, og på alle arbeidsplasser, men det er den MÅTEN de skaper og gjør ting på som utgjør en forskjell. Det er slik de underbevisst kan kommunisere den guddommelige planen til resten av befolkningen.

7. Drømmerne

Drømmerne tjener menneskeheten ved å drømme og ved å reise astralt mellom dimensjonene. Når disse lysarbeiderne går inn i drømmeland får de tilgang til andre dimensjoner av tilværelsen. De mestrer ofte lucid dreaming, at man våker opp i drømmen og vet at man drømmer, og at kan også styre drømmen slik man selv ønsker.

Drømmerne kan også være mennesker som blir kalt psykonauter. De kan benytte forskjellige ritualer eller psykoaktive planter, stoffer eller midler som gjør at de kan legge ut på indre reiser til andre sfærer. Der kan de forbinde seg med tanker og ideer som senere kan inspirere og løfte opp hele den menneskelige ånd. Hadde det ikke vært for drømmerne ville antakeligvis 90% av all kunst, teknologi og oppfinnelser ikke ha vært her på jorda.

8. Budbringerne

Budbringerne mottar veiledning og beskjeder fra det guddommelige, engler, oppstegede mestre, stjernefolket og sitt høyere selv.

De deler disse budskapene gjennom YouTube-videoer, i blogger, ved å undervise eller å skrive bøker. Uansett hvilket medie eller plattform de benytter, så tjener budbringerne menneskeheten i sin oppvåkningsprosess ved å formidle kraftfull åndelige innsikter og informasjon. De forklarer til folk hva som skjer med dem, slik at de bedre kan forstå utviklingsreisen, gjennom den veiledningen de mottar fra de indre verdener.

9. Skaperne, de som manifesterer

Disse lysarbeiderne er involvert i å veve lyset, slik at endringer kan komme til syne på jorda. Dette kan være i form av å ha en intensjon om å komme opp på en høyere tidslinje, å manifestere positive hendelser eller å skape en vei for mer kjærlighet, lys og harmonisk samskapelse. Dette gjør de på forskjellige måter, som for eksempel gjennom meditasjon og visualisering.

Skaperne manifesterer det som er til det høyeste og beste på vegne av alle levende vesener på Gaia. Men samtidig som de manifesterer må de holde et sterkt fokus på seg selv, slik at deres manifestasjoner ikke kommer fra et egoistisk ønske, men fra deres hjertesenter. Mange av disse lysarbeiderne fokuserer ikke så mye på å manifestere ting, men på å rydde og klargjøre veien, slik at det resonnerer med det som er til det beste for helheten.


10. Ascension-guidene

Dette er lysarbeiderne som skal stige opp. De stiger inn i høye nivåer av lys, og deler om det de lærer underveis i oppstigningsprosessen med andre. Disse menneskene står helt på nippet til å nå opplysning, og presser hardere på ved å stille spørsmål og å ta inn mer lys. De fleste læringene deres rettes mot spirituelle mestere, slik at de kan bruke sin kraft til å fremme den spirituelle utviklingen for menneskene på jorda.

Ascension-guidene viser oss hvordan vi kan unngå noen av hindringene på veien mot opplysning, slik at ikke alle går seg vill på veien mot sin egen oppstigning. Mange av deres læringer kan faktisk motsi de vanlige ting som andre lysarbeidere snakker om. Dette er fordi de nærmer seg sannheten fra et enda høyere perspektiv, og kan dermed se feil og mangler som dukker opp hos de som følger "mainstream" åndelighet ukritisk.

11. Veiviserne

Veiviserne ånder og lever for det de snakker om. På engelsk sier man "walk the talk". De lever virkelig ut sitt buskap. De holder oppstigningsprosessen i kroppen sin, embodiement, og lever livene sine på en helt autentisk måte. De holder den høyeste interessen for alle levende vesener oppe ved å leve et våkent og bevisst liv. Mange av disse veiviserne er ikke en gang klar over at de tjener menneskeheten. Alt veiviseren gjør er å leve i pakt med sin egen sannhet og det budskapet som andre lysarbeidere deler med verden om lys, kjærlighet og kraft.

Disse menneskene er selve HJERTET til lysarbeiderne. Det er veiviserne som inspirerer og motiverer andre lysarbeidere til å gjøre det de gjør, fordi det er fortsatt godhet i verden som trenger deres lys. Og ved å se på veiviserne blir andre lysarbeidere minnet på hva som virkelig er verdifullt.

12. De som forener

Disse lysarbeiderne ser at alt henger sammen og hvordan alle er forbundet med hverandre. De er gode på å finne mønstre og å forene forskjellige filosofier, slik at alt går opp i en høyere enhet. Det er de som samler alle andre lysarbeideres læringer og budskap. De sprer sannheten og filosofien til spirituelle mestre, oversetter og former dem på en måte som gjør det tilgjengelig og mer forståelig for andre mennesker.

Lysarbeiderne som forener er gode på å ta inn og tolke essensen, hovedbudskapet, som ligger bak forskjellige eller motstridende meninger. Det er slik de kan finne måter som forbinder mennesker med hverandre. De ser naturlig og helt av seg selv flere sider av den samme saken. Disse menneskene fører også andre lysarbeidere sammen, slik at vår innflytelse kan nå enda videre ut i verden, til fordel for helheten.

Kjenner du deg igjen i noen av disse typene? Del gjerne med meg i kommentarfeltet.

Lone

Healing, livsveiledning, meditasjon og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below