En reise i magiske sirkler

En del av min historie som jeg ikke snakker så ofte om er mine opplevelser med spirituelle kulter, esoteriske mysterieskoler, plantemedisin og magiske søsterskap

Jeg ærer disse erfaringene for hvordan de har utslettet meg, formet og omskapt meg. Men jeg bærer også med meg visdommen fra skyggene jeg opplevde i disse gruppesirklene

Helt siden jeg var tenåring lengtet jeg etter steder og mennesker som jeg kunne høre hjemme hos og identifisere meg med. Jeg hadde utfartstrang, så jeg reiste verden rundt, bodde mange steder og møtte ulike folkeslag, kulturer og grupperinger

Min tid i disse gruppene lyste opp for meg og viste meg potensialet i hva som kan oppstå når sårene fra å ikke høre til noe sted ikke blir ivaretatt

Når skyggene fra overmakt og hierarki ikke har blitt brakt til lyset. Og når behovet for å passe inn blir det som hindrer en fra å reise inn i mørkets skoger for å initieres

SJELEVENNER er på mange måter den fruktbare komposten som er utvunnet fra disse erfaringene, iblandet søtheten fra den evige fordypende gjenerobringen av tilhørighet - innenfra og ut

Hver måned tar vi for oss temaer som bringer oss nærmere hverandre, naturen og livet

༄ 

I september er temaet RELASJONER i vår medlemsportal #sjelevenner
Påmelding her: https://sjelsliv.no/sjelevenner

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below