• Home >>

Høstens sendinger i Sjelevenner

September - Relasjoner
Dato: 1.september
Klokkeslett: 20 - 21:30
(med opptak)

Relasjoner med andre mennesker
er nok det området i livet hvor vi kan ha
størst utfordringer

Enten fordi du syns det kan være vanskelig å kommunisere med familie og/eller venner, kanskje du opplevde å ikke bli sett og hørt i barndommen
eller fordi du er sensitiv 
og tar inn alt det som ikke blir sagt...

"Hvordan har du det?" spør du
"Det går bra" får du ofte tilbake,
som en automatisk respons
"Men hvordan har du det på ordentlig?"

I stillheten som oppstår i menneskemøter
(som ofte kan være ukomfortabelt,
fordi vi er oppdratt til å alltid fylle ut pausene med ord eller aktivitet)

Hvordan kan vi være på plass i
oss selv i menneskemøter?
Kan vi gi rom til å ta i mot og holde et ekte svar? Lytte, uten å planlegge hva vi skal svare tilbake?

༄ I RELASJONER vil vi øve oss på å stå 
støtt og trygt i oss selv
mens vi deler fra hjertet.
Vi forankrer oss i pusten og kroppen
gjennom øvelser for nærvær.
Vi lytter dypt til oss selv og de andre ༄

Oktober - Tilhørighet
Dato: 1.oktober
Klokkeslett: 20 - 21:30
(med opptak)

Motkuren til ensomhet, isolasjon og å forsøke å passe inn handler om tilhørighet. Å høre til i deg selv, til ditt fødested,
til dine forfedre og formødre,
til jorden og alt som er hellig

Når vi prøver å tilpasse oss eller finne vår plass handler det gjerne om at vi ikke er helt tilstede i oss selv, og utstråler den indre forankringen

Mange av oss er på en eller annen måte kulturelt foreldreløse. 
Noen bærer meg seg skam
over hvordan våre forfedre har blitt overkjørt og undertrykt 

I stedet for å finne naturens medisiner
i vårt eget land vender vi oss til healingmodaliteter, plantemedisin og sjamanistiske tradisjoner 
fra andre siden av jorda

Mens vi glemmer at her hvor vi har valgt å bli født - ditt moderland,
der du er oppvokst eller som du bor nå 
finnes det næring og et rom
til deg og din arv

༄ I  TILHØRIGHET drar vi på en reise
for å huske vår medfødte tilhørighet
gjennom å forbinde oss med våre nordiske formødre og forfedre, 
vårt nordiske planterike
og hvordan vi kan samarbeide med disse gjennom vårt energifelt i nåtiden  

November - Grenser
Dato: 1.november
Klokkeslett: 20 - 21:30
(med opptak)

(info kommer)

༄ I GRENSER vil vi øve oss på å stå 
støtt og trygt i oss selv
mens vi setter sunne grenser 
Vi forankrer oss i pustens nærvær
Vi lytter dypt til hva som føles
rett for oss i øyeblikket ༄Les mer om medlemsportalen Sjelevenner her