HØYSENSITIV

Kort forklart er høysensitivitet et karaktertrekk som ca 1/5 av verdensbefolkningen har. Dette er et biologisk og medfødt. De fleste er introverte (henter energi ved å være i sitt eget selskap), andre er ekstroverte (lader opp når man er sammen med andre mennesker) og en del er ambiverte (at man er både introvert og ekstrovert, litt avhengig av omgivelser, situasjoner og hvem man er sammen med).

Man har et sterkt utviklet sanseapparat og et aktivt nervesystem som gjør at man tar inn mer fra omgivelsene enn andre. Mange høysensitive er svært empatiske og er i stand til å lese andre - bevisst eller ubevisst - og leve seg inn sine medmenneskers følelsesliv. Stemninger i et rom, emosjonell uro hos venner, stress fra folk i køen på butikken, lukta fra sidemannen på bussen, høye lyder fra lekeplassen er også faktorer som påvirker høysensitive.

Når man ikke er klar over at man har disse evnene blir man ofte utmattet og overstimulert fordi man ofte gir og gir og brenner seg ut, og/eller at man tappes for energi fordi man ikke balanserer ut-energi og inn-energi. Ofte har mange høysensitive fått diagnoser som angst, utbrenthet eller forskjellige bokstav-syndromer som AD(H)D og ME.

Dette gjør oss sårbare, fordi vi er mer følsomme enn "alle andre". Vi trenger TID og ro til å sortere alt som foregår omkring oss. Og i dagens hurtige produktivitetssamfunn er det gjerne et stigma rundt dette med å være sart og langsom... Alt skal gå så himla fort, vi skal levere i henhold til effektivitetsmålene på arbeidsplassen, vi skal følge barna på organisert idrett, henge med på fritidsaktiviteter, være vellykket på sosiale medier og i fungere i familielivet og... *pust og pes*

Jeg tror at vi er født med disse sensitive egenskapene fordi vi skal lære å bruke de til noe positivt for oss selv og det samfunnet vi lever i. Selvkjærlighet, grensesetting, sortering av inntrykk, nok hvile og å lære å bruke de positive sidene av sensitiviteten sin er essensielt for å klare å forholde seg til sin sensitivitet på en bærekraftig og sunn måte.

Det finnes mange blogginnlegg her på hjemmesiden min om hverdagsmestring, tips og råd for høysensitive.