Hvordan velger du?

Folk vil ofte vite hva som kommer til å skje i årene som kommer, og svaret er; det kommer an på hva du selv tror.

Har du tro på en kraftfull og kjærlig tilværelse, der alle mennesker er verdsatt, så vil det tjene deg selv og verden godt.

Du må først akseptere at det er ditt ansvar å igangsette de nødvendige forandringer for å oppnå de ønskede resultatene.

Og å opparbeide en ansvarliggjøring og bevissthet om at de valgene du tar for deg selv og dine kjære i dag vil ha en direkte påvirkning på fremtiden her på jorda.

Dette kan gjøres fredfullt, i åpenhet og overgivelse, eller ved at du ufrivillig blir dratt hylende og skrikende inn i overgangene.

Så hvordan velger du:

Vil du innrette deg etter det etablerte?
Ut i fra hva som er til det høyeste og beste for helheten?
Følger du hjertets vei?
Velger du ut i fra frykt eller kjærlighet?

Tar du valg som sikrer deg trygghet, eller velger du å stå i utrygghet i en periode mens hele din verden rister og faller i grus, for så å la det nye få bygges opp igjen av støvet?

Og; hvilke følelser har du omkring endringer?

Oppfatter du forandringer som en tøff og vanskelig prosess, et slit som kan gjøre at du mislykkes eller blir ensom?
Eller gjør tanken på forandring at du blir minnet på sesongenes konstante og ubesværede overganger?

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below