Jeg driver ikke på med selvutvikling lenger

Jeg driver ikke på med selvutvikling lenger
Har brukt de siste årene på omprogrammering og sletting
av de gamle "frelser-programmene"

Vinket farvel til guruer og «spirituelle ledere»
fordi jeg ikke trenger det lenger
- jeg er min egen veileder

Beveget meg vekk fra polariserende begreper
som 3D og 5D, eller oppstigning.
Jeg bruker ikke lenger betegnelser som chakraer
- fordi det ikke er mitt eget

Fjernet meg fra merkelapper
som åndelig, spirituell, healer,
stjernefrø, høysensitiv og lysarbeider

No labels!

Jeg er MEG
Uhemmet, fri og åpen - bare Lone
Det er nok

Jeg kjenner energier, frekvenser og vibrasjoner
Utvikler min egen skjelneevne
og har fokus på min forbindelse med Kilden
Slik at det som kommer gjennom meg er mitt

Jeg lever inne i kroppen min
Her, på jorda, som en del av naturen
Ikke utenfor meg selv, eller som noe der oppe/ute
All endring skjer organisk i meg

Jeg healer ikke andre, kommer med budskap eller gir deg fasiten
Kanskje får du en invitasjon av meg om vi har en sesjon sammen
så du kan kjenne etter hva som gir gjenklang i deg

Og jeg gir deg så mye rom som du behøver,
til å heale deg selv
For jeg vet at du kan

Jeg gir ikke fra meg krafta mi til noen
Jeg lever ikke i konstant frykt og bekymring
For jeg har tydelige grenser
Og masse selvkjærlighet

Det hender jeg går på snørra og driter meg ut
Jeg tar noen feil valg innimellom
Kjefter på alvefrøet, er ikke så kjærlig som jeg skulle ønsket
Men jeg banker ikke meg selv over det

Jeg tar fullt ansvar for meg selv og mine handlinger
Så lenge det er mine beslutninger
Og jeg er ydmyk nok til å be om unnskyldning
om jeg har gjort feil

Min frekvens er høy nok
Jeg er klar, og kan håndtere alt jeg måtte møte på
Har det som trengs i denne tiden
Tror på min egen evne til selvhealing

Egentlig kan jeg bare kjøre på,
og la meg ledes dit kroppen min vil
- så blir det rett for meg

Uten at det skader andre, selvsagt
Eller går utover deres integritet

Fordi jeg følger mitt human design
kan jeg ta bedre valg og bruke energien min optimalt
Det er et godt verktøy på veien, men overhodet ikke noe jeg MÅ følge

Jeg lever ut i fra naturens lover
Og ren kjærlighet får strømme gjennom meg

Da blir det alltid bra ༄

Lone

Human design-nerd og naturfluenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below