Jeg ser deg

Jeg ser deg

Jeg føler med deg

Alle dine følelser, utrygghet og bekymringer er trygge hos meg

Jeg vet hvordan det er å ikke bli sett

Jeg kjenner smerten ved å ikke bli forstått eller dømt

Jeg kjenner til frykten for å dele hele deg

Spesielt de mørke avkrokene

Skyggesidene som det er altfor tungt å bære alene

Allikevel vil jeg at du skal vite fra hjertets dyp at du ikke er en byrde

Uansett hva du går gjennom er det greit, og du fortjener å bli holdt i en dyp, hellig kjærlighet

Hvis andre ikke klarer å holde space for deg og dybden i det du går gjennom, så har det ingenting med deg å gjøre

Det er fordi de ikke klarer å holde space og elske dybden av seg selv

Tårene dine er hellige

Raseriet ditt er hellig

Smerten din er hellig

Alt flyter, alt renses ut

Jeg ønsker å oppleve alt sammen

Alt er her for å bli elsket

Her og nå, for å vite at det er kjærlighet

Alt er her for å gi oss tilbake til den kjærligheten vi er

Dybden i meg... ser, hedrer og elsker dybden i deg

La oss flyte sammen.

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below