Lyskroppen og MerKaBah - Sjelsliv

Lyskroppen og MerKaBah

Den menneskelige evolusjonen går stadig raskere enn på noe annet tidspunkt i historien. Mange våkner opp i denne nye tidsalderen, som blir kjennetegnet som "The Great Awakening" - og du er en del av dette, siden du har blitt tiltrukket hit til Sjelsliv og leser disse ordene!

Det er mye som skjer nå og vi merker mange forskjellige symptomer i kropp, følelser og tanker. Kroppene våre går fra den tunge karbonske tilstanden til en mer lett og krystallinsk tetthet. Vi bygger lyskroppen vår.

Og hva er egentlig lyskroppen?


Enkelt forklart så er lyskroppen vår det fartøyet, eller legemet, som vi bruker når vi tar eksamen i det å være menneske her på jorda til å gå tilbake til å være ett med Kraftkilden. Om målet for hver sjel er å forenes med det guddommelige, så er lyskroppen det som kan ta oss dit.

Mystiske tradisjoner visste at alt er energi: milliarder av molekyler opererer som sitt eget lille kosmos. Og på samme måte som ingenting i vår verden er bare fysisk, så er det denne konstante bevegelsen av energi som skaper fast form.

Kunnskap om hvordan vi kan bruke den fysiske formen vår var det tidligere kun vismenn og kloke koner var kjent med, men nå er vi i ferd med å gjøre denne viten om til noe som alle i det oppvåknende kollektivet bevissthetsfeltet kan koble seg på.

Det menneskelige energifeltet består av mange lag. Betegnelsene "det eteriske legemet", "astrallegemet" og "mentallegemet" er alle aspekter og deler av lyskroppen.

Gjennom elektriske impulser kan energikropper observeres. Et aura-foto, kalt Kirilian-fotografi, kan fange bilder av disse kroppene. Kanskje har du tatt et slikt bilde på en alternativmesse? Sjamaner og healere arbeider på og med disse energifeltene.

MerKaBah. Dette er et egyptisk begrep som kan oversettes som Mer (lys) Ka (sjelen) Bah (kropp):

Det er kjent som sjelens vogn, eller kjøretøy, og må aktiveres for å oppnå ascension/oppstigning. Drunvalo Melchizedek har delt mye av sin kunnskap om dette.

Spesielt pustearbeid kombinert med visualiseringer kan aktivere lyskroppen gjennom hellig geometri rundt den fysiske kroppen.

Lone

Healing, livsveiledning, meditasjon og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below