Pleiadene og De Syv Søstre

Pleiadeportalen - vi forankrer våre stjerneforfedres lys 20. mai

Det finnes en pleiadisk portal som åpnes på omtrent samme tid hvert år, fra 16.mai til 24.mai. En kosmisk solportal åpner seg og strømmer gjennom den pleiadiske portalen. Dette gir oss mulighet til å forbinde oss med en av våre gamle stjernekonstellasjoner fra lysfamilien for å forankre lyskodene inn i den planetariske kroppen (Gaia), og kalle inn healing dit det behøves.

De syv søstrene i Pleiadene

I årtusener har de syv søstrene i Pleiadene, udødeliggjort i den berømte Pleiade-stjerneklyngen, vært gjenstand for undring og fascinasjon over hele kloden.

Myter og sagn i nesten hver kultur på planeten vår hyller dem. Fortellinger om de syv søstre har blitt formidlet gjennom muntlige historier, og gjennom poesi, kunst, musikk og arkitektur, av grekere, aboriginer, kinesere, indianere, egyptere, persere, indere og polynesere, for bare å nevne noen.

Pleiadene er blant de første stjernene som er nevnt i litteraturen, og vises i kinesiske annaler fra rundt 2350 f.Kr. De tidligste europeiske litteraturreferansene er i et dikt av Hesiod i 1000 f.Kr. og Homers "Odysseen" og "Iliaden".

Mennesket har alltid sett opp til denne stjernekonstellasjonen for veiledning. Seilere har stolt på stjernene for navigasjon, og bønder for når de skulle så og høste avlingene sine. Zuni-stammen i New Mexico kalte stjernene ‘stjernefrø’, og når klyngen forsvant hver vår, var dette tiden for å så. Andre kulturer mener at Pleiadene plantet stjernefrø på planeten, og er de opprinnelige syv mødrene på Jorden.

Solsystemet vårt går i bane rundt Alcyone, som ligger i Tyrens stjernebilde og er den mest lysende stjernen i Pleiade-klyngen. Denne kan vi se med det blotte øye. Én bane rundt tar omtrent 26.000 år. Mayakalenderen var også basert på baner rundt forskjellige stjerner og dets forhold til bevissthetsskiftet.

I vår kosmiske jord-rase finnes stjernefrøene fra Alcyone, og de kan forbindes med oppdagelser innenfor vitenskap, kultur, økonomiske systemer og geoploitiske forhold - svært passende i den tiden vi står oppe i nå! De som våkner opp på Jorda er opptatt av å balansere det guddommelige feminine og det guddommelige maskuline for å skape et mer beærekraftig paradigme for kommende generasjoner.

Det planetariske arbeidet vil bli gjort ved å gjennomstrømme jord-nettet med lyskoder fra den pleiadiske stjernen Alcyone. Vi kommer også sende healende energi dit det trengs på planeten. I tillegg til selv å motta healing fra pleiadiske healere og gjennom gruppefeltet til de som deltar.

Vi ber om helbredende energier og ønsker hjelp velkommen på vegne av menneskeheten. Vi vil også sende våre healende energier inn i det kollektive bevissthetsfeltet. Å sette vår intensjon og forenes om samme mål samtidig vil knytte vår bevissthet til sammenhengende gruppetihørighet. Alle kan være med og oppleve den kjærlige energien fra våre gamle stjerneforfedre.

Kjenner du kallet fra Pleiadene?

Jeg holder en online gruppehealing i en lukket Facebook-gruppe onsdag 20.mai kl 21 for å tune oss inn på den pleiadiske energien i denne stjerneportalen. Kan gjøres i opptak. Hvis du vil lese mer om dette og melde deg på kan du klikke deg videre her: Gruppehealing Pleiadene

Lone

Healing, livsveiledning, regresjonshypnose og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below