Selvutvikling. Vekst i kjærlighet

Midt i det daglige liv møter vi noe som minner oss om veien hjem. Vi dras mot det spirituelle på uforklarlig vis. Årsaken er at noe trekker oss så inderlig mot sannheten, noe i oss selv gjenkjenner hva som ligger der inne. Og vi vet at det er en sterk kjærlighetskilde til en dyp sannhet som venter på oss.

Det er nå erkeengel Gabriel blåser i sitt horn. Nå er tiden inne for oppvåkning! Flere og flere mennesker begynner å innse at det trengs forandringer i verden. Og mange våkner opp i denne tiden. Moder Jord og menneskeheten er inne i en transformasjon. Vi beveger oss inn i den gylne tidsalder, hvor frykt, hat og krig forsvinner som dugg for solen. En verden venter oss der menneskene lever i fred, frihet og kjærlighet; himmelens rike på jorden.

Det kan synes som om vi lever i en ”gal” verden, selv om vi har det ganske godt i Norge. Ting må bli verre før de blir bedre. Til tross for "fødselsveene" er det er det mye positivt som skjer. De som har ører å høre med, og øyne å se med, vil finne sannheten utenfor massemedienes informasjon. Vil du ta den røde eller den blå pillen?

Ref. filmen "The Matrix" - den blå pillen er å fortsette i illusjonen, mens den røde pillen vekker deg opp


Vi som er under oppvåkning har nå innsett at for å forandre verden må vi begynne med oss selv. Vi velger å fokusere på vår egen selvutvikling. Alt man gjør i sitt eget lønnkammer, all innsats på det indre plan påvirker hele Universet. Det gylne øyeblikk er her og nå. Hvert øyeblikk er en gave som gir mulighet til å omskape seg, ombestemme seg og gi slipp. Nuet er tiden for healing og forvandling. Når vi bevisst velger å oppleve mer kjærlighet, frihet, glede, harmoni og fred vil dette påvirke omgivelsene og ha en positiv effekt med ringvirkninger.

Tilstanden i verden i dag er en gjenspeiling av menneskehetens mentale masse. For å skape himmel på jord må menneskene forandre sine tanker og holdninger, konklusjoner og beslutninger. De fleste av disse er ubevisste og basert på fortidens hendelser. Vi kan bli bevisst våre negative holdninger, om enn så smertefullt, for så å gi slipp på dem. Så kan vi erstatte dem med positive tanker, om oss selv og livet. Det er dette healing og selvutvikling handler om. Det handler om en intensjon og en villighet. En intensjon om forandring og en villighet til å gi slipp.

Et univers med overflod

Vi lever i et Univers med ubegrenset overflod. Det er også en overflod av teknikker og metoder for healing og selvutvikling. Ved å vende oppmerksomheten inn i oss selv kan vi lytte til vår indre stemme og bli guidet til de metodene som passer for oss. Når intensjon, villighet og hjerte er med oss har vi gode hjelpere med oss på vår vei. Fra et høyere perspektiv kan vi ikke gjøre feil, vi opplever bare forskjellige konsekvenser som resultater av forskjellige valg. Så vi kan puste lettet ut og slappe av – noe som i seg selv medfører at veien vår til healing blir lettere, enklere og mer behagelig. For veien er også målet.

Jo mer vi velger å oppleve fred i vårt eget sinn, jo mer fred vil det bli i verden. Selv om ingen av oss får Nobels Fredspris, er indre fred, ro og harmoni en mer enn stor nok belønning i seg selv.

Når vi føler kjærlighet vil kroppens biokjemi forandre seg. Så en forandring av tanker og holdninger vil også medføre healing på det fysiske, følelsesmessige og åndelige plan. Vi er ett, og hver eneste tanke og følelse vi har påvirker helheten. Kjærlighetsenergien vil aktivisere fortidens sår. Åndelig oppvåkning er en dyp reise inn i oss selv. Det er ikke alltid like enkelt. Det kan rett og slett være meget smertefullt. Det er mange lag i oss selv vi skal gå gjennom på vår vei til selvinnsikt og erkjennelse.

Utdrag av teknikker fra onlinekurset "Bruk din sensitivitet"

For å kjenne den hele og fulle sannhet om hvem og hva vi er trenger vi mot og styrke. Vi trenger også å være ærlige og tålmodige, særlig med oss selv. Dette er en møysommelig prosess. Når vi frigjør oss fra egoets illusjoner opplever vi glede og en dyp indre fred. Som en lotus i full blomst stiger vår essens opp til overflaten. Vi føler oss fri, og foran oss åpenbarer det seg det vakreste vesen, nemlig vårt høyere selv.

Foran oss selv står nå vår kilde og tar imot oss med åpne armer og med overstrømmende guddommelig kjærlighet. Vi er omsvøpet av det hellige. Dette er det guddommelige lyset i oss. Vår sannhet.

For å komme dit som vi lengter slik til, må vi gi slipp på alt som holder oss tilbake. Vi må kle oss ”nakne”, vi må avdekke lag på lag av vår personlighet. Vi må legge fra oss vårt forsvar og all ytre forfengelighet. Gi slipp på kontroll.

- er vi villige til å gjøre denne innsatsen for å oppnå et møte med det aller helligste, sannheten i oss selv?
- er vi villige til å ta storrengjøring i vårt indre?
- er vi rede til å stå ”nakne”?
- er vi klare til å ta imot den eneste, sanne kjærlighet?


Da er vi også klare til å takle den sårbarheten som denne rengjøringen fører med seg.

Idet vi fjerner slørene lag for lag, vil vi kunne gi slipp på mer og mer av det vi tror er en del av vår identitet. Det vil bli enklere og enklere å gjennomskue materialismens illusjoner og falske forhåpninger. Vi er på vei hjem, men prisen for å komme tilbake til lyset er å kjenne på den samme smerten vi opplevde da vi separerte oss fra lyset. Frivillig ga vi engang slipp på sannheten fordi vi selv ønsket å erfare det motsatte. Vi ønsket å erfare savnet av lyset, kjærligheten og sannheten.

Og nå er vi endelig på vei hjem igjen. Vi er en del av Altet som velger å gå inn i separasjonen for å erfare alt som er.


Frigjøring

Nå som vi har disse redskapene til å frigjøre oss, kan vi velge å gjøre det med kjærlighet. Vi kan elske oss fri. Ved å elske det verste i oss selv vil vi bli helbredet. Ved å dømme oss selv vil vi bygge nytt forsvar og motstanden og smerten blir sterkere og nesten uutholdelig.

Ved å akseptere at vi er alt kan vi lettere la være å dømme oss selv. Vi kan velge å elske våre ”feil”!
Vi ”feiler” for å erfare. For å lære, og vokse.
Elsker vi våre feil og den vi er så blir det lettere for oss å akseptere hva vi er og vi er ALT. 

For å kunne gi slipp på alt som holder oss igjen fra å overgi oss til lyset så må vi gi oss selv medfølelse, kjærlighet, forståelse, varsomhet og rom for å feile. Et lite barn lærer ikke å gå om det ikke får falle. Det vil reise seg opp i iver og glede på ny og på ny, mens ansiktet stråler av lykke, frihet og glede. På samme måte kan vi reise oss, hva hjelper det om vi dømmer oss selv i det vi faller? Det vil jo heller bidra til å gjøre det vanskeligere for oss å gå videre.

Vi gir fra oss kraften og ansvaret for vårt eget liv ved å projisere skylden over på andre. I selvmedlidenhet trøster vi oss ved å innta usunne og dødelige gifter i mat, drikke, røyk og tanker. Vi begår et sakte selvmord istedenfor å ta ansvar. Med dette skaper vi en enda dypere smerte. Vi benekter og fordømmer. Vi skaper en ond sirkel som vokser og vokser for hver gang vi avviser smerten og ikke tør ta ansvar for våre handlinger og se på sannheten. Avvisning av smerten fører til mer smerte som igjen fører til mer avvisning.

Frigjøringen ligger i å akseptere, nøste opp, forstå og å elske alt hva vi gjør. På denne måten kan vi gå dypere inn i opplevelsen for å bli fri. Vi ER ikke denne smerten, men et vitne til et kortvarig minne som har kommet for å gi slipp.

Kjærlighet

Ved å forstå dette vil vi se at vår bevissthet er mer enn smerten i vårt minne. Gir vi slipp på motstanden mot smerten og omfavner den i moderlig kjærlighet så vil vi være vitne til enorme forandringer. Gaven manifesterer seg. En følelse av indre fred, ro og en uendelig kjærlighet som brer seg ut i hver celle i kroppen. Det er som om vårt ytre skal slår sprekker og lyset presser seg ut fra vårt indre og overstrømmer hele vårt vesen. Vi føler en glede og frihet så stor at den er ubeskrivelig. Vi forstår at kjærlighet er både sterkt, mykt, mildt og rystende på samme tid.

Det handler om å gå inn i løvens hule med den fulle bevissthet om at løven er ufarlig. Dagen etter kommer du uskadd ut av hulen. Løven er din venn som har bidratt til at du nå er tryggere og sterkere enn noensinne. Men du må frivillig gå inn i hulen for å overvinne alle de negative tankene omkring illusjonen du har skapt om at det er et blodtørstig, farlig og vilt dyr der inne.

Mens du var der fant du ut at dyret var like redd som deg selv. Dyret hadde hørt at mennesket var en brutal morder som drepte for gøy og for å plyndre den for skinnet. Da du forsto dyrets frykt sendte du det masse kjærlighet. Du la deg så ned for å sove videre. Løven forsto at du ikke ville ta skinnet. Den la seg inntil deg og ga deg varme. Du la armene rundt den og ga den kjærlighet. Sammen kom dere ut av den mørke, kalde hulen samtidig med at solen steg opp med dere og ga dere varme.

Rømningsveier

Noe i oss ønsker å unngå smerte og ubehag, og dette trenger vi å gjennomskue. Vi må avsløre oss selv i forhold til alle de teknikkene vi ubevisst bruker for å unngå healing. Vi bruker selvrettferdighet, fornektelse, projisering, rasjonalisering, intellekt, logikk, idealisering og mye, mye mer. Ved å erkjenne oss disse rømningsveiene vil vi etter hvert kjenne dem igjen for det de er. Vi vil være i stand til å gi slipp på mønstrene og la dem gå.

Årsaken til våre unngåelsesteknikker henger sammen med lidelse og smerte. Holdninger som vi ofte har kopiert av våre foreldre eller stammer fra tidligere inkarnasjoner. Vi har selvsagt valgt dette selv. Vi har skapt en negativ forståelse av lidelse, som igjen har ført til en følelse av skam som igjen har ført til at noe er feil. Tanken som da oppstår er at min feil må skjules og den blir fortrengt. Opplevelser fra barndommen kan ha ført til at vi har frykt for å dele våre smertefulle opplevelser med oss selv og andre. Vi ønsker ikke å oppleve erfaringen igjen og vi ”rømmer” fra opplevelsen.

Å være bevisst

Det vil hjelpe oss å være observante når vi begynner å stenge av for følelsene, ta kontroll og beskytte oss. Frykten er grunnløs. Den er basert på gamle minner som det nå er trygt å se på. Vårt ego ønsker ikke å se på de gamle minnene. Egoet nærer seg på frykt. Det er fullt av kritikk, krav, frykt, fordommer, bedømmelse, avstand, sjalusi, begrensninger og kontroll.

Ønsker vi en indre utvikling må vi ta tak i det smertefulle og få det frem i lyset. Vi må gjøre et arbeid i forhold til vårt ego, slik at vårt høyere selv får komme frem og lede oss trygt hjem igjen. Det er mange som tror at ydmykhet er å gjøre seg liten og usynlig, men dette er selvutslettende. Vi er ikke her for å gjøre oss mindre enn oss selv og heller ikke større enn det vi er, men for å leve i sannhet som det lys vi er.

Vi er den vi er og dette er vårt mål å bringe frem. I sannhet er hvert enkelt menneske sitt eget kunstverk. Hver og en har sin unike og helt spesielle essens. Gjennom vårt indre arbeid vil dette komme mer og mer til uttrykk. Vår frekvens vil bety noe i verden og for verden. Verden trenger oss alle!

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below