Sjelens stillhet - Sjelsliv

Sjelens stillhet

Sjelen er ofte en lydløs partner på vår livsreise. Den bidrar ikke med sine meninger eller sin veiledning med mindre den blir spurt, og den snakker ikke med mindre den blir tiltalt. Likevel er det på grunn av sjelen at vi er her; for uten sjelens tilstedeværelse har vi ingen livsreise, og uten kroppen kan ikke sjelen skape eller manifestere i tredje dimensjon. Så hvorfor lar vi ikke sjelen spille en større rolle i vår healing og oppstigning, tilby bedre veiledning og innsikt – spesielt i de tider da vi føler oss fortapt og aller mest trenger hjelp?

Jorda og den tredje dimensjonen har alltid vært et rike for «frakoblete» mennesker. Det er dette man kan kalle syndefallet, utstøtelsen fra Edens Hage, separasjonen der vi fjernet oss fra Kilden, slik at vi kunne gjenoppleve forbindelsen.

Sjelen er vår åndelige hukommelse, som vi kan gjenopprette minnet til på ethvert tidspunkt, men vi må være villige til å åpne denne forbindelse. I veien står vårt ego, som mener at sjelen er fienden og at den ene må overvinne den andre.

Og i alt dette er sjelen lydløs, den tilbyr ikke sin veiledning og informasjon, selv om den har massevis å gi oss. Sjelen straffer ikke, kritiserer eller dømmer oss når vi åpenbart ikke gjør det som vi vet må gjøres, eller når vi ikke oppfyller våre kontrakter. Når vi fortaper oss i sansene og personlighetens drama, og lar tankene løpe av sted med oss.

Sjelens taushet kan oppleves som frustrerende og forargende. Hvis den er vår partner, hvorfor snakker den ikke? Fordi vi ofte føler oss maktesløse glemmer vi at sjelen vet hvor kraftige vi er og at når vi trenger hjelp, vil vi be om den. I mellomtiden er sjelen skråsikker på at vi vet hva vi gjør.

Vi oppholder oss i vibrasjonen av vår karma før vi endelig kommer til et punkt for helbredelse. Uten vår egen helbredelsesvilje venter sjelen stille på at vi skal kalle på den. Idet vi blir klare til å vende oss mot sjelen har energien beveget på seg og vi er rede til å samarbeide med sjelen.

Inntil dette øyeblikket oppstår venter sjelen på oss, for den vet at vi har så mye tid som vi behøver for å uttrykke vår vilje før vi forener våre livsveier og går i partnerskap med den. Og når den tid kommer vil ikke sjelen lenger være stille.


Sjelsliv kan være behjelpelig med å hjelpe deg med å komme i kontakt med din sjel. Jeg tar i mot klienter i behandlingsrom her i Tønsberg, eller jeg tilbyr videochat på Skype eller Zoom. Du kan lese mer om hvordan jeg arbeider her: https://sjelsliv.no/tjenester/livsveiledning/

Lone

Healing, livsveiledning, meditasjon og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below