Skyggearbeid

Det uutforskede livet er ikke verdt å leve
– Sokrates

Selv om selvbevissthet kan være både en gledelig og smertefull prosess er belønningen for de som søker sannheten om seg selv uvurderlig.

Vi hører hele tiden at vi må tenke positivt, være glade, vellykkede og perfekte i alt vi gjør – flinke piker/tøffe gutter! Men blir vi egentlig gitt lov til å uttrykke de «negative» følelsene våre? Sinne, ensomhet, oppgitthet, utilfredshet og tristhet er også der som våre veivisere i livet.

Hver positive egenskap har sin skygge: selvtillit kan gå over i egoisme; ydmykhet kan blø over i martyrdom og rettferdighetssans kan forvrenge selv det reneste ønske om å hjelpe andre når man er underlagt sin egen skygge.

Skyggearbeidet inkluderer din historie, familieforbindelser, programmering og tankemønstre. Med større selvbevissthet kan du få evnen til å helbrede dine sår, balansere sinnsstemningene, løse opp i/unngå å gjenta negative mønstre, tiltrekke deg sunne erfaringer, forbedre dine relasjoner, få ting gjort og å unngå ødeleggelse / drama.

Alt dette samtidig som du øker nivået av fred, tilfredshet og harmoni i hverdagen. Det handler om å bringe ditt underbevisste «grums» opp i hverdagsbevisstheten din for så å sitte med det så du kan rense opp i systemet – gjerne sammen med en terapeut.

Jeg tilbyr livsveiledning, healing og ritualer som kan bistå deg i prosessen med å skinne lys på dine skygger

Lone

Healing, livsveiledning, regresjonshypnose og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below