Tankelivet og empati

La oss ta en titt på tankene våre. De er en av de mest misforståtte aspektene i det fysiske livet. Vi er biologiske vesener med hjernemasse og synapser. Det å tenke oppleves for mange som at våre tanker oppstår utenfor kroppen vår. Dette er perfekt for alle kontrollfreaks der ute; min kropp, mine tanker, min makt.

Jeg er empat (kan føle andre) og clairsentient (dette kan oversettes med å være klarfølt). Det betyr at jeg kan leve meg inn i hvordan andre mennesker har det. Og jeg tar inn, føler og forstår beskjeder som kommer fra et sted som er høyere enn meg selv. Disse fornemmelsene og den indre viten dukker opp i mine egne tanker. Det er noe jeg har med meg fra erfaringer i tidligere liv, antar jeg. Det kan være vanskelig å skille på hva som er mine tanker, min intuisjon, mitt høyere selv og hva som er andres tanker/følelser.

Det tok meg mange år å forstå dette. Og jeg kan nok ikke helt konkret forklare hvordan det henger sammen eller på hvilken måte jeg får disse innsiktene. I disse årene med læring utvikler jeg mine ferdigheter. Jeg kan bruke disse evnene i mine timer med klienter, hvor jeg kan få en veiledning fra klientens sjel som gir meg forståelse av en teknikk eller noen ord som kan være til nytte for klienten min.

Det er så tydelig til tider at ord kommer GJENNOM meg, ikke FRA meg. Jeg er selvbevisst nok til å vite når jeg sier noe eller mottar en ny forståelse at det ikke var en forutinntatt tanke. Vi har alle denne evnen i varierende grad. Vi kan plutselig bare vite noe om en annen person eller en situasjon uten å ha fakta for å bevise det.

Hvor kommer tankene fra?

Med den forståelsen at tanker kan genereres utenfor oss selv oppstår det samtidig et ansvar for å vurdere om de er sanne eller ikke. Vårt energifelt er som en radioantenne som kan stilles inn på mange frekvenser. De lavere frekvensene er frykt, fordømmelse, angst, usikkerhet. Disse blir generert av menneskers tanker.

Jeg vet at mange av dere som følger meg her på Sjelsliv er sensitive empater og føler energiene i en annen persons dårlige humør, selv uten at dette blir uttrykt med ord. Denne påvirkningen kan igjen gjøre våre egne tanker negative, uten at det heller uttrykkes. Det finnes et kollektivt område med lav vibrasjonsenergi. Dette er slik så mange lever livet sitt, de kobler seg på alle de lavere frekvensene og seiler rundt på de uberegnelige tankebølgene til folk som er rundt dem.

Når vi er innstilt på de høyere frekvensene av kjærlighet er det de meldingene vi mottar. Vi kjenner kjærlighetens energi. Vi føler det i naturen. Vi føler det romantisk. Vi føler det med barna våre. Vi glemmer våre usikkerheter. Vi spiller. Vi danser. Vi skaper. Vi gir helhjertet og ubetinget. Denne frekvensen er tilgjengelig hvis vi velger å stille oss inn på den og skru opp volumet. Jo oftere vi velger dette, desto mindre fremtredende blir de lavere frekvensene.

Fra hodet til hjertet

Vi får lov til å velge. Det er vår makt. Å velge å bevege oss fra hodet til hjertet. Frekvensen vi velger blir som filteret på hvordan vi ser livet. Den høyere frekvensen forandrer offermentalitet til overlever/kriger-mentalitet. Det endrer fordømmelse til medfølelse. Det hjelper oss fra å reagere til å heller respondere. Det endrer usikkerhet til selvtillit. Det blir klart og tydelig hva vi ønsker. Kraften er vår.

Når tankene går gjennom hodet vårt kan vi lære å observere dem fra et nøytralt sted. Er dette mitt, eller et resultat av det som skjer rundt meg? Vil jeg holde fast på den tanken? Vil den løfte meg opp eller tråkke meg ned i en evig runddans av bekymringer? Har dette betydning i fremtiden?

Den kraften som følger med det å vite at vi kan velge hvilke tanker som vi vil gi vår oppmerksomhet på er livsendrende. Vi trenger ikke å bli sugd inn i (andres) drama. Vi kan bruke mer tid i kjærlighet, glede og fred. Det setter oss også i en tilstand for mer inspirasjon og veiledning fra høyere kilder. Win/win!

Trene opp hjertemuskelen

Hvis du er ny på dette vil jeg anbefale å prøve det når det er stille rundt deg: følg hver tanke som om du er utenfor deg selv. Se om det tjener deg. Øv på dette. Du kan oppleve at du selv blir tatt til fange av dine tanker, før de drar deg nedover på den mørke stien.

Dette å observere tankene vil øke evnen din til å se muligheten til å velge en høyere frekvens i alle situasjoner. Jeg kan fortelle deg dette ut i fra erfaring; dette er livsendrende. Jeg blir fortsatt trukket til lavere frekvenser av og til, men det har blitt unntaket i stedet for å være regelen. Jeg øver fortsatt hver dag. Øvelse gjør Mester.

Fremgang er å bevege seg fremover uten å dømme det som skjer underveis, eller å forvente et bestemt utfall.

Vi får lov til å velge.

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below