The Event eller The Solar Flash

Den kommende Solar Flash-hendelsen, også kjent som oppstigningen, innhøstningen, Armageddon, Dommens dag eller Samvartaka har alle religioner og urgamle folkeslag snakket om.

Dette skjer sånn ca hvert 26.000 år (sola endrer seg hvert 13.000 år, i følge de lange sykliske kalenderne). Og vi er på overtid... Det er skjebnebestemt at dette kommer til å skje i løpet av dette tiåret, kanskje tidligere, når nok mennesker har våknet opp og nådd det kritiske punktet i bevissthetsnivå. Altså at de har valgt lyset og helheten fremfor mørket/ego/service to self.

En enorm utblåsning av kosmiske bølger vil bli sendt ut fra Sentralsolen (Sagittarius A / Det sorte hulet i senteret av galaksen) gjennom vår egen fysiske sol. Fra jorda kommer det til å se ut som et melkehvitt, varmt lys, med regnbueaktig skimmer. Denne energien vil bli absorbert gjennom Jordas to magnetiske poler, og hele planeten vår blir gjennomlyst av kosmisk energi.

Menneskesjeler som er spirituelt og energetisk klare vil oppleve en umiddelbar utvikling og omdannelse av den dobbelte 2-strengs helix DNA karbonbasert livsform til en krystallinsk livsform, som har en lyskropp der alle (opptil 12) DNA-strenger er aktivert. Kundalini aktiveres fullstendig, og vi stiger da opp i den femdimensjonale (5D) jorden gjennom våre egne kropper.

Dette har aldri skjedd før, at vi har gjennomgått en slik prosess kollektivt i menneskeheten, derfor er det så viktig å ha så mange oppegående og bevisste sjeler nå! Det er første gang dette "eksperimentet" blir utført i Melkevei-galaksens historie. Dette er IKKE en ødeleggende og destruktiv dommedag, men en fredfull hendelse.

Alt som behøves (i følge Law of One) er

- at vi har en intensjon om å tilgi alle
- at man ikke ønsker andre vondt, man har en god vilje/hensikt
- at vi ønsker å kommer over våre avhengigheter og gi slipp på det vi holder fast ved 
- at minst 51% av våre tanker, følelser og handlinger skal være til det beste for helheten (service to others)
- at vi ønsker våre medmennesker det aller beste
- sannhet og integritet i tanker, følelser og handlinger

De som er på den mørke siden / service to self vil omkomme under dette flashet, og disse sjelene vil bli tatt av Logos og ført til en annen planetarisk setting hvor de kan få fullføre sine læringer mot integrering og balanse.

Når alt har roet seg energetisk kan vi starte med å bygge New Earth - den nye jorda. Vannmannens tidsalder bringes inn og skaper overflod, fred, harmoni, lys, kjærlighet og kraft på jorda og overalt i vår galakse de neste 26.000 år.

(Kilder: Law of One, David Wilcock, Corey Goode, Dolores Cannon, Allison Coe, Prepare for change, klientreiser jeg har fasilitert gjennom Beyond Quantum Healing samt mange religiøse tekster verden over)

Lone

Healing, livsveiledning, regresjonshypnose og selvutfoldelse gjennom sjelskontakt.

Click Here to Leave a Comment Below