Livsveiledning og livskraft

Livsveiledning

9301

I løpet av livet kan vi alle ha behov for veiledning av en eller annen form. En mentor som kan stille deg oppklarende spørsmål slik at du finner de svarene du søker:

  • Hva er din livsplan, dine kvaliteter og unike indre evner
  • Når du vil ha råd om et bestemt tema
  • Om du behøver en objektiv person å snakke med
  • Hvis du ønsker coaching for å oppnå en målsetting

Med sjelens hjelp inspirerer jeg deg til å bli mer bevisst egne ressurser, styrker, verdier og drømmer.

Hvordan jeg arbeider

Jeg går alltid ut ifra et sjelsperspektiv, det vil si at vi er påkoblet vårt høyere selv i en meditativ tilstand, gjennom disse veiledningssamtalene. Hvordan dette foregår vil alltid bli guidet av meg underveis.

Hvis det er behov for å frigjøre hendelser, følelser eller bagasje for å gå i en ny retning kan jeg være behjelpelig med å skape et overgangsrituale for å markere denne endringen.

Jeg tilbyr sesjoner med mestringsstrategier som er spesielt tilpasset høysensitive. Under disse timene jobber vi i samarbeid med våre sjeler for å finne ut hvordan man kan stå i sin egen sensitive kraft og samtidig være åpen for verden og menneskers inntrykk, uten å bli utmattet.

Gjennom samtale, meditasjon, ritualer og visualisering vil du få en tydeligere opplevelse av hva dine sjelsegenskaper er og hva du kan bruke disse til slik at du kan leve slik du er ment å gjøre; i samskapelse, kjærlighet og glede.

Vi kan også kombinere livsveiledning med støttende healing underveis.

Hvor foregår samtalene?

Jeg tar imot klienter i et koselig behandlingsrom på Medissage, som ligger like utenfor Tønsberg. Hvis det er ønskelig kan vi utføre veiledningstimene våre et sted ute i naturen. Det er også mulighet for videochat via en Zoom/Skype-samtale om du ikke bor i nærheten.

Priser (inkl mva)

Kr 700,- pr time i behandlingsrom
Kr 600,- pr time via videosamtale/på telefon

Bestill time via kontaktskjemaet mitt: https://sjelsliv.no/kontakt/

Bruk din sensitivitet


Vil du ha mer energi til partneren din og vennene dine i hverdagen?
Blir du fort stresset, utålmodig eller irritabel ovenfor barna dine?
Syns du det er slitsomt å gå på butikken,
eller har du lyst til å bare stenge alt og alle ute når du reiser med kollektivtrafikk?


Bli med på onlinekurs for høysensitive!


LES MER OM KURSET