Livsveiledning

I løpet av livet kan vi alle ha behov for veiledning av en eller annen form. Jeg er en kvinne som kan stille deg oppklarende spørsmål slik at du finner de svarene du søker, svarene du har i deg selv:

  • Hva er din livsplan, dine kvaliteter og unike indre evner
  • Når du vil ha råd om et bestemt tema
  • Du trenger å bli speilet og se deg selv gjennom en annen
  • Om du behøver en objektiv person å snakke med
  • Hvis du ønsker å oppnå en målsetting

Med sjelens hjelp inspirerer jeg deg til å bli mer bevisst egne ressurser, styrker, verdier og drømmer. Jeg ser DEG, og holder rom for deg så du kan finne klarhet i deg selv.

Hvordan fungerer dette?

Jeg går alltid ut ifra et sjelsperspektiv, det vil si at vi er påkoblet vårt høyere selv i en meditativ tilstand, gjennom disse veiledningssamtalene. Hvordan dette foregår vil alltid bli guidet av meg underveis.

Hvis det er behov for å frigjøre hendelser, følelser eller bagasje for å gå i en ny retning kan jeg være behjelpelig med å skape et overgangsrituale for å markere denne endringen.

Jeg tilbyr sesjoner med mestringsstrategier som er spesielt tilpasset sensitive. Under disse timene samarbeider vi med våre sjeler for å finne ut hvordan du kan stå i din egen sensitive kraft og samtidig være åpen for verden og menneskers inntrykk, uten å bli utmattet.

Gjennom samtale, meditasjon, ritualer og visualisering vil du få en tydeligere opplevelse av hva dine sjelsegenskaper er og hva du kan bruke disse til slik at du kan leve slik du er ment å gjøre; i samskapelse, kjærlighet og glede.

Vi kan også kombinere livsveiledning med støttende healing underveis.

Hvor foregår samtalene?

På telefon eller videochat (FaceTime, Zoom eller Facebook Messenger). Jeg tar også imot klienter hjemme i et koselig behandlingsrom like utenfor Tønsberg (ikke tilgjengelig pga smittervern). Om det er ønskelig kan vi utføre samtalen et sted ute i naturen.