Varsel om vilkår

Enhver mann eller kvinne som benytter dette nettstedet gjør så i sin egen rett, og godtar dermed dette nettstedets følgende lover:

Nettstedet formidles av jeg: en kvinne; Lone Haugland, på et "som det er"-basis; jeg, anser dette nettstedet og all informasjon på dette nettstedet som eiet av jeg, og eller de mennesker som ellers bidrar til å skape det;

Du entrer dette nettstedet som kun mann eller kvinne;

Jeg, som menneske, kan kun snakke til deg som mann eller kvinne;

For å bruke dette nettstedet sier du deg herved enig i å være ansvarlig for dine egne handlinger og for konsekvensene av hvordan du anvender kunnskap du kan tilegne deg her;

Disse lovene anvendes for enhver ressurs eller tid som gis av jeg som kan finne sted i enhver fysisk lokasjon;

For å delta på online eller offline avtaler og arrangementer som tilbys av jeg sier du deg enig i å ta fullt ansvar for alle dine omstendigheter og følelser, og ikke forsøke å gjøre meg eller andre mennesker som kan være involverte ansvarlig for nevnte omstendigheter og eller følelser;

Når du donerer som kompensasjon for min tid og eller eiendom gjennom dette nettstedet, gjør du det som en mann eller kvinne;

Alle donasjoner gis før tid eller eiendom blir delt, om ikke annet er eksplisitt avtalt;

Jeg forventer at du respekterer min tid da jeg ser på den som dyrebar, og jeg vil ikke fortsette å gi av min tid der det ikke respekteres;

Timeavtaler må kanselleres senest 24 timer før start;

Hvis du registrerer deg på dette nettstedet er du ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din konto; du tar fullt ansvar for informasjon du deler via disse nettsidene, inkludert når du er innlogget i booking-systemet som benyttes av meg; jeg reserverer retten til å avslutte din konto eller fjerne eller endre innhold du deler basert på eget skjønn;

Enhver eiendom som jeg skaper og har skapt, gjør jeg krav på som min eiendom; du sier deg enig i å ikke dele, eller selge, min eiendom uten mitt eksplisitte skriftlige samtykke;

Enhver informasjon du deler til dette nettstedet, deler du privat; jeg anser informasjonen du oppgir til dette nettstedet som din eiendom; jeg respekterer eiendommen din og oppbevarer den privat; jeg lagrer ikke detaljer online, annet enn i din journal; jeg lagrer ikke kortnumre;

Du tillater meg å bruke informasjonen på din datamaskin sin harddisk i form av såkalte cookies eller informasjonskapsler, som du kan fjerne eller avslå når som helst;

Du kan be om en kopi av all informasjon jeg har om deg; du kan også be om at jeg sletter informasjonen din, med unntak av nødvendig informasjon som beskrives i vilkårene når du registrerer deg i booking-systemet;

Dette er ikke medisinsk rådgivning eller terapi, og det er ikke ment å erstatte legehjelp, lisensiert terapi eller psykiatrisk hjelp. Vennligst søk profesjonell rådgivning om du har medisinske utfordringer, mentale problemer eller opplever selvmordstanker;

Jeg reserverer retten til å endre disse lovene fra tid til annen når jeg ser behov for det, og din fortsatt bruk av dette nettstedet vil signalisere at du godtar enhver justering av disse lovene; jeg råder deg derfor til å lese disse lovene jevnlig;

Disse lovene former deler av avtalen mellom deg, mannen eller kvinnen, og jeg: en kvinne; Lone Haugland, og alle andre kvinner eller menn som deler sin tid eller eiendom med deg gjennom dette nettstedet; din bruk av dette nettstedet indikerer din aksept av disse lovene; hvis du ikke godtar disse lovene ber jeg om at du forlater nettstedet umiddelbart;

For spørsmål i forhold til disse lovene kan du sende meg en e-post på post@sjelsliv.no