Livskall og tema i livet

Hver gang du er på jorda har du ulike temaer å fokusere på; det du er her for å utrette i livet. Ditt livstema beskriver hovedenergien som du er ment å ha med deg i alt du gjør - som en rød tråd

Det kalles også ditt inkarnasjonskors, men har ingenting med religion å gjøre. Du finner det ved å se hvilke kanaler som dannet et kors i din bodygraph eller rave mandalaen da du ble født. Du kan finne ditt design gratis her

Mitt livstema er å orkestrere det beste resultatet ut av en gitt situasjon (kanalene 21/48 og 54/53 - the left angle cross of endeavour)

Det vil si at jeg har en unik evne til å vite hva som er den beste måten å føre noe(n) sammen på for å skape det beste resultatet eller det høyeste utfallet. Og jeg er her for å fortelle andre om hvordan de skal gå fram for å gjøre det samme

Hovedoverskriften i mitt livstema er kontroll, og det ga meg mye motstand da jeg lærte om det først. Hvem vil være en kontrollerende tyrann, liksom - jeg som setter selvstendighet og frihet så høyt?!

Men jeg skal ikke dømme meg selv for min evne til å holde kontroll og orden. Heller omfavne det, og lære å bruke det på en åpen og kjærlig måte - det er det folk behøver meg mest til

I tillegg så handler mitt livskall om gi oss alle en mer positiv versjon av kontroll enn det vi ser i verden i dag… hvor kontroll kan vendes om til en person med en verdig autoritet

Kontroll handler ikke nødvendigvis om undertrykkelse og dominans. Det kan også være en veiviser for hvordan være presis i sin utførelse

Som en dirigent av et orkester, som fører alle de ulike instrumentene sammen til rett tid og skaper harmoni og samklang

Selv bruker jeg livstemaet mitt når jeg gir HD-readings eller holder sirkler for andre, ved at jeg holder og kontrollerer en energiflyt for helheten

♡ Vil du lære mer om human design, og finne ut av ditt eget design,
så gir jeg 1:1-lesninger for nybegynnere videregående, barn og par.

Lone

Human design-nerd og naturfluenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below