Den emosjonelle bølgen

Vi har årstidenes syklus, døgnets syklus, menstruasjonssyklus – og det finnes følelsesmessige sykluser (men faktisk er kun 50% av menneskeheten påvirket av dem).

Halvparten av oss har disse emosjonelle bølgene, halvparten av befolkningen har de ikke. De som er emosjonelle har ikke alltid klarhet i hva de vil eller hvordan de føler seg i øyeblikket.

De som er såkalt uemosjonelle plukker opp følelsene til de emosjonelle og forsterker de. Det er som om bølgene krasjer mot hverandre, gnir seg mot og skaper friksjon og slitasje.

I følge human design-systemet sies det at når du har et definert solar plexus, er emosjonell intuisjon din autoritet. Alle aura-typer (unntatt en reflektor) kan ha emosjonell autoritet.

Følelsene er din ledestjerne i livet, som du kan stole på at alltid viser deg det som er rett for deg – når du forbinder deg med den indre veiviseren i deg og lar den få goood tid til å å behandle det universet tilbyr deg.


Hvordan navigere med emosjonell autoritet?

Å ha emosjonell autoritet vil si at jeg tar de best valgene i livet når jeg kan få tid til å føle etter hva kroppens intelligens forteller meg:

➵ Jeg bør definitivt sove på ting! Mens ved store livsvalg kan jeg gå og føle inn alle de komplekse sidene over flere måneder.

➵ Jeg må huske på å ikke si spontant ja til noe eller legge planer tre uker i forveien – fordi jeg ikke vet hvordan jeg vil føle meg den dagen det skal foregå.

➵ Og gi meg tid og rom til å føle inn beslutninger som skal tas. Det vil i praksis si at jeg blir mer klar og tydelig i meg selv når jeg som manifesterende generator klarer å vente gjennom den begeistrete og umiddelbare «juhu»-følelsen fra sakral har lagt seg før jeg bestemmer meg for noe.

➵ Det betyr også at det for meg er best å vente til den indre kritikeren som finnes i bunnen av den emosjonelle bølgedalen har fått luftet sine negative forventninger og blitt sett i sine behov.

➵ Dagshumøret kan påvirke oss. På en god dag kan vi ta på oss alle utfordringer. Men den emosjonelle syklusen svinger hurtig over til den andre siden, og det kan føles som et ork å stå opp den neste dagen.

➵ For deg med emosjonell autoritet handler det om å finne nøytral grunn. Hvor følelsene har fått løpe avsted med deg, for deretter å bremse opp og kjenne dypt etter hva intuisjonen sier.

Tre ulike emosjonelle bølger

I Human Design-systemet drives en person med definert Solar Plexus av bølger av energi som stiger mot glede og lykke og faller mot tristhet og fortvilelse. Det finnes tre typer bølger, og de oppfører seg litt forskjellig. Uansett om vi har en emosjonell bølge eller ikke, påvirkes vi alle av følelser når vi samhandler med andre.

For å forstå hvordan følelsene flyter får du en oversikt over de tre bølgene og et diagram som viser forbindelsene, de såkalte kanalene, til de andre energisentrene.

Tribal-bølgen

Dette er den mildeste av de tre bølgene. De emosjonelle følelsene som er en del av denne bølgen flyter opp og ned på en mild måte, og de fleste merker kanskje ikke engang at de flyter. Den kan ofte fungere som en pådriver i familie- eller samfunnsforhold. For eksempel kan noen i gruppen/familien din gjøre noe som irriterer deg. De første gangene slår du det vekk og ignorerer det. Men over tid bygger det seg opp en følelsesmessig ladning, helt til bølgen ikke klarer å holde ut lenger, og det bryter ut i form av et utbrudd som «Hold opp med det der!».

Det kan også komme til uttrykk i form av frakobling eller distansering fra den irriterende personen, at du trenger en timeout. I mer alvorlige tilfeller kan det resultere i en fullstendig distansering fra personen eller gruppen. Dette er en stamme-energi (derav ordet tribal), og tilknytning krever at vi lever etter stammens regler for å være en del av flokken, ellers må vi forlate den…  

Kanal 37-40, 49-19 og/eller 6-59.

Individuell bølge

Den individuelle bølgen er kanskje den mest dramatiske av de tre. Denne bølgen beveger seg i store svingninger opp mot glede og eufori og store svingninger ned mot smerte, tristhet og fortvilelse. Disse svingningene er rytmiske og varierer i lengde fra person til person. En opp- og nedtur kan variere fra daglig til årlig, og de fleste befinner seg et sted midt imellom.

Noe av det vanskelige med denne bølgen er at det på bunnen kan føles som om den aldri kommer til å komme opp igjen. For mye mentalt fokus på dette kan faktisk forlenge eller skape et fastlåst mønster i nedturen. Det er viktig for en person med denne bølgen å forstå at det vil gå opp og ned, og husk at når du er nede, er oppturen snart på vei.

Kanal 55-39 og/eller 22-12

Kollektiv bølge

Den kollektive bølgen er som en rulletrapp. Den stiger og stiger mot glede og lykke på en langsom og jevn måte. Men denne energien er ikke bærekraftig, og som en boble sprekker den og faller brått ned mot tristhet og sorg. Bunnen på denne bølgen varer ikke lenge, for bølgen begynner umiddelbart å bygge seg opp igjen mot glede. Min kanal går fra port 36 i solar plexus-senteret og opp til 35 i halssenter. Jeg er sjeldent på melankoli-siden lenge (max noen dager, er min erfaring).

Når bølgen faller, kan det føre til at man stiller spørsmål ved hva som skjedde. I et parforhold kan det f.eks være spørsmålet «sa jeg noe galt?». Men når det gjelder denne bølgen er det bare energi som har gått sin gang og trenger å falle tilbake og nullstilles for så å gjenoppbygges.

Kanal 30-41 og/eller 36-35

꧁꧂


Emosjonell autoritet betyr ingen sannhet i øyeblikket. Klarhet oppstår over tid. Tiden er din venn. Klarhet kan først oppstå når du ser på noe (sitter med det) igjen og igjen fra ulike emosjonelle vinkler og perspektiver.

Alt i alt er dette en ganske annerledes måte å leve på enn hvordan de fleste av oss har blitt oppdratt. For i vårt samfunn er det effektivitet, raske beslutninger og hurtig respons på ting som er forventningen.

For oss med emosjonell autoritet funker ikke det så bra. Det er ikke gjennom hurtighet vi får tilgang på vår dype visdom. Det er ved å bevege seg sakte, stille og rolig. Og ved å lytte til den deilige glad-følelsen som sitrer gjennom hele kroppen. Først der er jeg klar til å ta et valg som jeg kan stå inne for.

♡ Vil du lære mer om human design, og finne ut av ditt eget kart, så tilbyr jeg HD-lesinger hvor jeg lærer både nybegynnere og videregående om dette nydelige verktøyet. I tillegg har jeg laget en velutfyllt e-bok med introduksjon til human design som du finner her.

Lone

Human design-nerd og naturfluenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below