Nyttår er 22.januar (i følge human design)

Nyttår er ikke ennå! I alle fall sett med human design-briller 🤓

Selv om den Gregorianske kalender markerer nyttår 1.januar er det annerledes i HD-verktøyet.

Human design-nyttåret skjer omkring 22.januar hvert år. Først når sola går inn i gate 41 (porten for fantasi og forestillingsevner) i rotsenteret er vi klare til å starte på nytt i mandalaen.

Dette er en god tid for å fokusere på hva du vil se mer av i framtida ☀️

Når gate 41 er i sola er samtidig jorda i gate 31 (porten for lederskap). Denne porten spør deg om hvor du vil lede livet ditt, i hvilken retning?

Denne tiden er mye mer potent og harmonisk for å se på dine drømmer (enn gate 38 – porten for krigeren – som sola sto i ved gregoriansk nyttår, som feires 31.desember).

Så det gir jo egentlig mening at det er port 41 som er den første sola går inn i når vi starter på nytt.

Jeg har selv gate 41 i mitt design, og jeg kjenner den best som en evig trang til å starte på noe nytt.

Denne porten handler også om offervilje. Evnen til å jobbe med få ressurser og gi slipp på det som er unødvendig. Gir visdom gjennom den emosjonelle bølgen, spesielt om den er forbundet med solar plexus.

Rotsenteret kalles et press-senter i human design, og fungerer som en puls. Når pulsen slår seg på er jeg klar til å sette i gang og kan virkelig kjøre på, men når den slår seg av trenger jeg hvile – og den kan være ganske uforutsigbar!

Heldigvis har jeg drahjelp fra mitt sakralsenter, motoren som drar meg i gang og hjelper meg med å igangsette.

Andre kalendertyper

Numerologisk er 2024 er 8-år, om du legger sammen tallene 2+2+4. I kinesisk astrologi er det Dragens år, som feires på den andre nymånen i året.

Ett nytt år, med uendelig potensiale og skaperkraft:

✨ Hvilke historier forteller du deg selv, som holder deg tilbake?

✨ Finnes det begrensende trosmønstre og/eller sår fra det indre barnet som holder deg fanget i det gamle?

✨ Kan du risikere å fortelle deg selv en ny historie?

Eller se for deg en ny verden?

Rik og dyp

Forbundet med deg selv

Her kan du åpne opp for dine drømmer 💛

Hva vil du se mer av i år?


♡ Vil du lære mer om human design, og finne ut av ditt eget kart, så tilbyr jeg HD-lesinger hvor jeg lærer både nybegynnere og videregående om dette nydelige verktøyet. I tillegg har jeg laget en velutfyllt e-bok med introduksjon til human design som du finner her.

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below