Human design for barn

Dypest sett ble human design skapt for å hjelpe barna våre med å få det enklere i verden enn det vi har hatt; uten å ta på seg for mye ytre påvirkning og programmeringer.

Ingen fundamental "parenting by design" her hjemme, men jeg ønsker å forstå hva som kan påvirke barnet mitt. Da kan jeg lettere støtte henne i å navigere i livet.

Jeg snakker lite om HD til henne; barn opererer korrekt i forhold til sitt design om de får rom til det. Dette verktøyet er primært for foreldre som vil forstå barna sine bedre (og seg selv)

Skapt for å tenke

Datteren min har en ganske sjelden HD-energitype; hun er mental projektor. Kun ajna og hals er definert, ellers er alle de andre sentrene åpne.

Hjemmeskole fungerer godt for prosjektorer, som kan bli slitne og tappet i andres energi. Trenger mye alenetid og rom for hvile og oppladning.

Alt skjer i hodet; hun er skapt for å være mental, og er dermed disponert for å bli svært påvirket av andre. Hun kan forsvinne i det som kalles "maya" - illusjoner om seg selv.

Prosjektortypen er åpen for å bli påvirket av omgivelsene. Kan forsvinne i det som kalles "maya" - illusjoner om seg selv. Da er det nødvendig å snakke høyt. Lufte vokalt det hun bærer på, og høre sin egen stemme for å forstå hva som kverner rundt.

Jeg oppmuntrer henne til å uttrykke seg gjennom sang, tekst og tegning, siden hun er kunstnerisk anlagt med indre bilder som sin sterkeste sans.

Hennes 4/6-profiltype bør velge sine venner med omhu, for å få gode refleksjoner og synspunkter fra folk som bryr seg om henne. Få en smakebit av verden gjennom deres aura. Som på en buffé, hvor man kan forsyne seg med litt av hvert, og se hva man liker best.

Hun har ingen indre autoritet, det er ikke noe der som hun kan forholde seg til for å ta avgjørelser. Hun bør ikke være spontan (det er det kun manifestorer som kan tillate seg), men ta seg god tid til å sirkle seg inn på det som kjennes rett.

Til sammenligning har jeg emosjonell autoritet, og bør vente med å ta beslutninger før følelsene har bølget fra seg. Andre (spesielt de som er generatorer) kan tune inn på sitt sakralsenter og lytte etter ja/nei-responsen der. Kroppen og intuisjonen vil tydelig vise hva som er riktig.

Hvordan støtte henne?

For min datter er det nødvendig å snakke høyt om ting. Lufte det hun bærer på, sette ord på ting og høre sin egen stemme, for å forstå hva som kverner rundt. Jeg lærer henne til å uttrykke seg gjennom tegning og foto, siden hun er kunstnerisk anlagt.

Speiling er viktig, så hun kan få flere innspill, og bruke den fintunede hjernen sin til å pønske ut hva som er neste steg. Hun bør velge sine venner med omhu, så hun kan få gode refleksjoner og synspunkter fra folk som bryr seg om henne.

Uten at andre får påvirke henne i en bestemt retning, det er mer for å få en smakebit av verden gjennom deres aura. Som på en buffé, hvor man kan forsyne seg med litt av hvert, og se hva man liker best.

Alt dette kan jeg se i fødselskartet hennes. På himmelen over oss er det samtidig en evig flom av nøytrinoer som flommer inn gjennom planetene i solsystemet og gir oss kollektive temaer som alle påvirkes av.

Himmelens bevegelser påvirker oss alle

Jeg holder et øye med transiter. På himmelen over oss er det samtidig en evig flom av nøytrinoer som flommer inn gjennom planetene i solsystemet og gir oss kollektive temaer som alle påvirkes av. Human design app (se bildet) viser oss hvor de treffer energisentrene våre hver dag. Her kan du også legge kartet ditt oppå og se hva som skjer med din energiflyt.

Du kan få en human design-lesning for deg og/eller barnet ditt her.

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below