Human design for barn

Dypest sett ble human design skapt for å hjelpe barna våre med å få det enklere i verden enn det vi har hatt; uten å ta på seg for mye ytre påvirkning og programmeringer.

Jeg kjører ingen fundamental "parenting by design" hjemme hos oss, men jeg ønsker å være klar over hva som kan påvirke barnet mitt. Da kan jeg lettere støtte henne i å navigere i livet.

Datteren min har en sjelden hd-energitype; hun er mental projektor. Kun ajna og hals er definert, ellers er alle de andre sentrene åpne.

Skapt for å tenke

Alt skjer i hodet; hun er skapt for å være mental, og er dermed disponert for å bli svært påvirket av andre. Hun kan forsvinne i det som kalles "maya" - illusjoner om seg selv.

Hun har ingen indre autoritet, det er ikke noe der som hun kan forholde seg til for å ta avgjørelser. Hun bør ikke være spontan (det er det kun manifestorer som kan tillate seg), men ta seg god tid til å sirkle seg inn på det som kjennes rett.

Til sammenligning har jeg emosjonell autoritet, og bør vente med å ta beslutninger før følelsene har bølget fra seg. Andre (spesielt de som er generatorer) kan tune inn på sitt sakralsenter og lytte etter ja/nei-responsen der. Kroppen og intuisjonen vil tydelig vise hva som er riktig.

Hvordan støtte henne?

For min datter er det nødvendig å snakke høyt om ting. Lufte det hun bærer på, sette ord på ting og høre sin egen stemme, for å forstå hva som kverner rundt. Jeg lærer henne til å uttrykke seg gjennom tegning og foto, siden hun er kunstnerisk anlagt.

Speiling er viktig, så hun kan få flere innspill, og bruke den fintunede hjernen sin til å pønske ut hva som er neste steg. Hun bør velge sine venner med omhu, så hun kan få gode refleksjoner og synspunkter fra folk som bryr seg om henne.

Uten at andre får påvirke henne i en bestemt retning, det er mer for å få en smakebit av verden gjennom deres aura. Som på en buffé, hvor man kan forsyne seg med litt av hvert, og se hva man liker best.

For ungen min fungerer hjemmeskole veldig godt, siden projektorer trenger mye rom til hvile og oppladningstid.

Jeg har lagt merke til at hun kan ha god nytte av å endre omgivelsene om hun er fastlåst. Da går vi ut og lufter hodet, eller beveger på energien og drar et annet sted for å åpne opp for ny inspirasjon.

Himmelens bevegelser påvirker oss alle

Jeg holder et øye med transiter. På himmelen over oss er det hele tiden en strøm av nøytrinoer som flommer inn og påvirker planetene, og det finnes en god app som viser oss hvor de treffer energisentrene våre hver dag.

Du kan få en human design-lesning for deg og/eller barnet ditt her.

Lone

Human design, veiledning og kjærlighetsfrekvenser 💛

Click Here to Leave a Comment Below